cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


cupore

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore) tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta.

Cuporen työtä ohjaa kulttuurisen moninaisuuden periaate, joka ilmenee sekä tutkimuskohteiden määrityksessä että tutkimus- ja asiantuntijatyössä. Tutkimus- ja asiantuntijatoimintojen avulla analysoidaan ja arvioidaan taiteen ja kulttuurin monimuotoisen kehityksen edellytyksiä ja esteitä sekä ennakoidaan sen uusia kehityssuuntia.

Lue lisää

 
yhteystiedot

CUPORE
Vuorikatu 24
00100 Helsinki
Puh./Tel. +358 9 7746 0441
Fax. +358 9 7746 0437

info[at]cupore.fi

 

cuporen henkilökunnan yhteystiedotHenkilökunnan yhteystiedot

Lähetä palautetta Cuporen internetsivuista

ajankohtaista

 

 

 

Pienituloisille mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja maksutta - Kulttuuripassin pilotointihanke käynnistyy

 

LinkkiLue lisää

 

Pasi Saukkonen CUPOREN uudeksi tutkimusjohtajaksi

 

LinkkiLue lisää

 

Pasi Saukkonen 2014: Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys.

 

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

 

LinkkiLue lisää

 

Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen 2014: Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa.  

 

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

 

LinkkiLue lisää

 

International Transdisciplinary Conference CULTURE(S) IN SUSTAINABLE FUTURES: theories, policies, practices  

 

Call for proposals in now open.

 

LinkkiLue lisää

 

Cuporessa käynnistyi neljä uutta tutkimushanketta  

 

LinkkiLue lisää