cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


cupore

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore) tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta.

Cuporen työtä ohjaa kulttuurisen moninaisuuden periaate, joka ilmenee sekä tutkimuskohteiden määrityksessä että tutkimus- ja asiantuntijatyössä. Tutkimus- ja asiantuntijatoimintojen avulla analysoidaan ja arvioidaan taiteen ja kulttuurin monimuotoisen kehityksen edellytyksiä ja esteitä sekä ennakoidaan sen uusia kehityssuuntia.

Lue lisää

 
yhteystiedot

CUPORE
Vuorikatu 24
00100 Helsinki
Puh./Tel. +358 9 7746 0441

info[at]cupore.fi

 

cuporen henkilökunnan yhteystiedotHenkilökunnan yhteystiedot

Lähetä palautetta Cuporen internetsivuista

ajankohtaista

 

13.02.2015

International Transdisciplinary Conference Culture(s) in Sustainable Futures

REGISTRATION IS NOW OPEN

 

LinkkiLue lisää

Uusia pilottitutkimusraportteja julkaistu Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa

 

LinkkiLue lisää

 

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakenne-rahastokaudella 2007-2013.

 

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa

 

LinkkiLue lisää

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III -raportti julkaistu

 

LinkkiLue lisää

 

Tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisia vaikutuksia tutkittu

 

LinkkiLue lisää