cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


cupore

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore) tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta.

Cuporen työtä ohjaa kulttuurisen moninaisuuden periaate, joka ilmenee sekä tutkimuskohteiden määrityksessä että tutkimus- ja asiantuntijatyössä. Tutkimus- ja asiantuntijatoimintojen avulla analysoidaan ja arvioidaan taiteen ja kulttuurin monimuotoisen kehityksen edellytyksiä ja esteitä sekä ennakoidaan sen uusia kehityssuuntia.

Lue lisää

 
yhteystiedot

CUPORE
Vuorikatu 24
00100 Helsinki
Puh./Tel. +358 9 7746 0441

info[at]cupore.fi

 

cuporen henkilökunnan yhteystiedotHenkilökunnan yhteystiedot

Lähetä palautetta Cuporen internetsivuista

ajankohtaista

 

 

Anna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) 2015. Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti.

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

 

LinkkiLue lisää

 

 

23.04.2015

 

Jutta Virolainen 2015: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset.

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

 

LinkkiLue lisää

 

 

20.04.2015

 

Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015: Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus.

Uusi julkaisu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

 

LinkkiLue lisää

 

 

13.04.2015

 

Cuporen toteuttaman "kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa" -selvityksen loppuraportti julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa

 

LinkkiLue lisää

 

 

31.03.2015

 

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihanke: Metodologiaoppaan uuden version julkaisu ja hankkeen pilottivaiheen loppuunsaattaminen

 

LinkkiLue lisää

 

 

13.02.2015

 

International Transdisciplinary Conference Culture(s) in Sustainable Futures

REGISTRATION IS NOW OPEN

 

LinkkiLue lisää