cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


cupore

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore) tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta.

Cuporen työtä ohjaa kulttuurisen moninaisuuden periaate, joka ilmenee sekä tutkimuskohteiden määrityksessä että tutkimus- ja asiantuntijatyössä. Tutkimus- ja asiantuntijatoimintojen avulla analysoidaan ja arvioidaan taiteen ja kulttuurin monimuotoisen kehityksen edellytyksiä ja esteitä sekä ennakoidaan sen uusia kehityssuuntia.

Lue lisää

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

info[at]cupore.fi

 

cuporen henkilökunnan yhteystiedotHenkilökunnan yhteystiedot

 

ajankohtaista

 

26.05.2016

 

Emmi Lahtinen valittu projektitutkijaksi.

 

LinkkiLue lisää

 

20.04.2016

 

Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on julkaistu.

 

LinkkiLue lisää

 

3.3.2016

 

Sirkku Latomaa, Pasi Saukkonen ja Vaida Sriebaliute-Norho 2016: Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus monikielisyyden ja taiteen yhdistämisestä.

 

LinkkiLue lisää

 

29.02.2016

 

CUPOREn uudet erikoistutkijat valittu.

 

LinkkiLue lisää

 

12.02.2016

 

Kaisa Herranen ja Sari Karttunen 2016: Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa. Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen.

 

LinkkiLue lisää

 

02.02.2016

 

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihanke: Pilottivaihe päätökseen.

 

LinkkiLue lisää