cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


tutkimus

 

Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset

 

Kulttuuritapahtumat ja festivaalit ovat muuttuneet vuosi vuodelta entistä keskeisemmäksi kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muodoksi. Valtion rahoitus tapahtumille on lisääntynyt, ja niiltä odotetaan monen tyyppisiä vaikutuksia kansalaisten hyvinvoinnista aluetalouden vilkastumiseen. Myös useat maamme kaupungit ja kunnat ovat nostaneet tapahtumat kulttuuri- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiskohteeksi. Tapahtumien määrä on ollut nousussa Suomessa koko 2000-luvun. Tämä on myös hyvin eurooppalainen ilmiö – puhutaan kulttuurielämän festivalisaatiosta.

 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) toteutetaan vuosina 2014–2016 Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset -tutkimushanke. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja analyysia suomalaisesta kulttuuritapahtuma- ja festivaalikentästä erityisesti kulttuuripoliittisesta näkökulmasta. Hanke tukee opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnissä olevaa työtä kansallisen taide- ja kulttuurifestivaaliohjelman laatimiseksi.

 

Hankkeessa on toistaiseksi julkaistu Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa. Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen -verkkojulkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriön festivaaliohjelmatyöryhmän toimeksiannosta laadittiin myös Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Työryhmätyötä varten laaditaan myös kansainvälinen vertailuanalyysi eurooppalaisista festivaalistrategioista ja -avustusohjelmista. Joulukuussa 2016 julkaistaan Festivaalien Suomi -artikkelikokoelma, jossa festivaaleja käsitellään erityisesti kohtauspaikkoina ja kehitysalustoina.

 

Tutkimushanke on alkanut Cuporessa vuoden 2014 alussa ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Tutkimushankkeen projektiryhmän ovat muodostaneet hankkeen vetäjä erikoistutkija Sari Karttunen, tutkija Anu Oinaala (huhtikuuhun 2014 saakka), tutkija Kaisa Herranen (huhtikuusta 2014 lähtien), tutkimusjohtaja Ritva Mitchell (kesäkuuhun 2015 saakka) sekä erityisasiantuntija Satu Silvanto (lokakuusta 2015 lähtien). Myös erikoistutkija Pauli Rautiainen on osallistunut projektiryhmän työskentelyyn. Tutkimushankkeella on myös laajasti festivaalikenttää tunteva ohjausryhmä.

 

 

linkkiKaisa Herranen ja Sari Karttunen 2016: Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa. Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen. Cuporen verkkojulkaisuja 35.

 

linkkiPauli Rautiainen 2015: Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21.

 

linkkiKirjoituskutsu festivaaleja käsittelevään artikkelikokoelmaan

 

linkkiSari Karttusen esitys Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset merkitykset- seminaarissa 12.2.2016:

https://www.youtube.com/watch?v=p-MM12-FzB4&feature=youtu.be

 

linkkiPauli Rautiaisen esitys Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset merkitykset- seminaarissa 12.2.2016:

https://www.youtube.com/watch?v=oPCWXFAXSJ0&feature=youtu.be

 

 

 

Lisätietoja:

 

Erikoistutkija Sari Karttunen, sari.karttunen[at]cupore.fi , Puh. 050 327 1414

Erityisasiantuntija Satu Silvanto, satu.silvanto[at]cupore.fi, Puh. 050 452 0414

 


 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

 

 

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

 

Lähetä palautetta