Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Olemme Instagramissa

Visiting Eesti Muusika- ja teatriakateemiaCultural policy at Estonian Academy of Music and TheatreEmmi is finishing her study on accessibility of art and culture.Research data and post-analysis.Cupore seuraa ja varjostaa #taikecuporetalks @kokoteatteri minkälaista tutkimusta taide ja taiteilijat tarvitsevat#taikecuporetalks @taikegram "tohtoripaneeli" Pia Houni, Kalle Lampela, Kirsi Monni, Tarja Savolainen, Sakarias Sokka, kuvassa myös Maria Hirvi-Ijäs bit.ly/barometri2016

Seuraa meitä instagramissa