cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


julkaisut

 

Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell 2012. Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle. Cuporen verkkojulkaisuja 12. ISBN 978-952-5573-39-8, ISSN 1796-9263.

 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on tehnyt selvityksen, jonka ensisijaisena tarkoituksena on ollut syventää ja selkeyttää tietoa Suomen ulkomailla sijaitsevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta.  

 

Selvityksen aineisto muodostuu instituuttien johtajien, instituutteja ylläpitävien säätiöiden puheenjohtajien sekä sidosryhmien ja rahoittajien haastatteluista ja kyselyistä sekä instituuttien toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä. Analyysin valossa on selvitetty instituuttien roolia Suomen kansainvälisen näkyvyyden, kulttuuriviennin ja -vaihdon sekä työllisyyden edistäjinä, verkostojen luojina ja rahoituksen hankkijoina.

 

Selvityksen päätelmissä todetaan sekä kaikkia instituutteja koskevan yleisanalyysin että viiden instituutin tapausanalyysin perusteella, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on vaikuttavuutta. Niillä on sekä omia tavoitteitaan että keskeisen rahoittajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteita vastaavia myönteisiä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Sekä rahoittajat että sidosryhmät pitävät kulttuuri- ja tiedeinstituutteja miltei poikkeuksetta kustannustehokkaina toimijoina.

 

Kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on tietty vaikuttavuusdilemma. Selvityksen mukaan merkitys voi olla suurimmillaan silloin, kun instituutit itse ovat miltei näkymättömissä, ainakin ns. suurelta yleisöltä. Instituuttien muuttuminen itse omissa tiloissaan tapahtumia tuottavista toimijoista entistä enemmän välittäjäorganisaatioiksi voi vaikuttavuuden kannalta olla täysin oikea ratkaisu, mutta se vaikeuttaa vaikuttavuuden kuvausta ja arviointia.

 

Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell 2012. Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle. (PDF)

 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry on julkaissut selvityksestä tiivistelmän:

 

Ilmi Villacís ja Pasi Saukkonen (toim.) 2013. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuus - suuri tulos pienellä panoksella. Tiivistelmä selvitysraportista. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry.

 

Lisätietoja:

 

Pasi Saukkonen, erikoistutkija

Cupore

pasi.saukkonen@cupore.fi

Puh. +358 50 5860414

 

Ilmi Villacís, asiamies

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

ilmi.villacis@instituutit.fi

Puh. +358 40 8305936

 

 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

Cuporen julkaisut

20152016

20152015

20062014

20062013

20062012

20062011

20062010

20062009

20062008
20062007

20062006

2005
2004

yhteistyojulkaisutTyöpaperit

yhteistyojulkaisutYhteistyöjulkaisut

 
yhteystiedot

CUPORE
Vuorikatu 24
00100 Helsinki
Puh. 09 7746 0441
Fax. 09 7746 0437

 

Lähetä palautetta