cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


julkaisut

 

Leena Marsio. Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa. Cuporen verkkojulkaisuja 24. ISBN 978-952-5573-53-4, ISSN 1796-9263.

 

Cupore on laatinut Museoviraston toimeksiannosta selvityksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa.

 

Selvityksen tavoitteena on antaa taustatietoa siitä, miten sopimusta on eri maissa toteutettu. Lisäksi haluttiin löytää mielenkiintoisia esimerkkejä listalle päässeistä kohteista. Näin pyritään löytämään tiekarttaa Suomen toimintamallille aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanemiseksi ja laajemminkin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi.

 

Lähempään tarkasteluun selvityksessä valittiin 13 eurooppalaista ja kaksi Euroopan ulkopuolista maata. Valittujen maiden osalta selvitettiin millaisiin toimiin sopimuksen toimeenpanemiseksi on ryhdytty ja ketkä ovat olleet tärkeimmät toimijat prosessissa.

 

Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus jättää kullekin sopimuksen allekirjoittaneelle valtiolle vapauden löytää omanlaisensa tapa toteuttaa sen velvoitteita. Selvityksessä kävikin ilmi, että eri mailla on hyvin erilaisia kansallisia tulkintoja. Suurimmassa osassa maita kulttuurista vastaava ministeriö on vastuullinen taho sopimuksen toteuttamisessa. Vastuutahon valinnalla on epäilemättä vaikutusta sopimuksen toimeenpanon painotuksiin.

 

Työtä aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi toteutetaan kuitenkin aina yhteistyössä monien tahojen ja kansalaisten kanssa.

 

Julkaisu:

linkkiLeena Marsio 2014. Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa. (PDF)

 

linkkiLataa suomenkielinen tiivistelmä selvityksestä (PDF)

linkkiLataa englanninkielinen tiivistelmä selvityksestä (English summary) (PDF)

 

 

Lisätietoja:

 

Koordinaattori Leena Marsio (Museovirasto), leena.marsio@nba.fi

Tutkija Anna Kanerva, anna.kanerva@cupore.fi

 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

Cuporen julkaisut

20152016

20152015

20062014

20062013

20062012

20062011

20062010

20062009

20062008
20062007

20062006

2005
2004

yhteistyojulkaisutTyöpaperit

yhteistyojulkaisutYhteistyöjulkaisut

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

 

Lähetä palautetta