cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


julkaisut

 

Jutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Cuporen verkkojulkaisuja 26. ISBN 978-952-5573-32-9, ISSN 1796-9263.

 

 

Kansalaisten kulttuuriosallistumisen lisääminen on viime vuosina noussut uuden kiinnostuksen kohteeksi kulttuuripolitiikassa, ja aiheesta on keskusteltu myös tutkimuksen kentällä. Keskustelua on käyty myös osallistumattomuudesta. Cuporen selvitys tarjoaa kokonaiskuvan tutkimuksesta ja toimenpiteistä, joilla osallistumista ja osallisuutta on pyritty edistämään.

 

Selvitystyössä tarkastellaan osallistumisen, osallisuuden ja osallistumattomuuden käsitteitä sekä sitä, millaisin päämäärin ja keinoin julkinen kulttuuripolitiikka on pyrkinyt edistämään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta. Lisäksi luodaan katsaus siihen, miten osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta on tutkittu taiteen ja kulttuurin kentällä.

 

Selvitys osoittaa, että rajanveto osallistumisen, osallisuuden ja osallistumattomuuden käsitteiden välillä on hankalaa. Käsitteiden tarkastelussa hahmottuu erilaisia puhunnan tasoja ja sfäärejä. Mediamaiseman muutos on tuottanut uusia näkemyksiä perinteiseen osallistumiseen ja osallistumattomuuteen.

 

Kulttuuripolitiikassa on voimistunut puhe kulttuurin taloudellisista ja hyvinvointivaikutuksista. Taiteen ja kulttuurin merkitykset ovatkin ajan myötä laajentuneet taiteesta innoittumisesta osallistumisen kautta rakentuvaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kulttuuriin osallistumista ja osallisuutta edistetään lukuisien hankkeiden ja ohjelmien avulla. Niitä luonnehtii keskittyminen erityis- ja vähemmistöryhmiin sekä eri ikäryhmiin. Hankkeiden suuresta lukumäärästä huolimatta kulttuuriin osallistuminen ei ole omana sisältöalueenaan rakentunut osaksi kulttuuripolitiikkaa.

 

Taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista kuvaavaa tietoa on tuotettu paljon. Suuri osa kulttuuriosallistumista tarkastelevasta tutkimuksesta on keskittynyt kvantitatiiviseen tutkimukseen, joka tarkastelee sitä, kuinka kulttuuriin osallistuminen vaihtelee eri väestöryhmien välillä. Tietopohja kulttuuriin osallistumattomuudesta ja siihen vaikuttavista syistä jää tutkimusten perusteella osittain vajavaiseksi. Myös teknologisen kehityksen mahdollistamista uusista kulttuuriin osallistumisen muodoista tulisi saada lisätietoa.

 

linkkiJutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. (PDF)

 

Lisätietoja: Tutkija Jutta Virolainen, jutta.virolainen[at]cupore.fi

 

 

 

 

 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

Cuporen julkaisut

20152016

20152015

20062014

20062013

20062012

20062011

20062010

20062009

20062008
20062007

20062006

2005
2004

yhteistyojulkaisutTyöpaperit

yhteistyojulkaisutYhteistyöjulkaisut

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

 

Lähetä palautetta