cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


julkaisut

 

Anna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) 2015. Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. Cuporen verkkojulkaisuja 28. ISBN 978-952-5573-56-5, ISSN 1796-9263.

 

Cupore on toiminut vuosien 2014 ja 2015 aikana Museoviraston tutkimuskumppanina Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanon valmistelussa.

 

Vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 alussa Cupore toteutti toimeksiantonsa mukaisesti kaksi kyselyä, joiden avulla kartoitettiin sidosryhmien sopimuksen toimeenpanossa tärkeimmiksi kokemia tekijöitä sekä mahdollisia aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luetteloinnin kriteereitä. Lisäksi Cuporessa tutustuttiin selvitystyön aikana laajasti aineetonta kulttuuriperintöä ja Unescon sopimusta käsittelevään tutkimukseen, aineistoihin sekä eri maissa tehtyyn valmistelu- ja toimeenpanotyöhön.

 

Cuporen selvitystyön loppuraporttiin sisältyy edellä mainittujen kyselyjen analyysit sekä asiantuntija-artikkeleita, jotka sekä syventävät kyselyjen analyysejä että aukaisevat Unescon sopimuksen määritelmiä ja käsitteistöä. Lisäksi loppuraporttiin on sisällytetty Museoviraston syksyllä 2014 järjestämien kuulemistilaisuuksien tuloksia. Samoin Cuporessa on osana loppuraporttia analysoitu neljässä Suomen kannalta mielenkiintoisessa Euroopan maassa toteutettuja sopimuksen toimeenpanoprosesseja, hallinnointia, luettelointia ja luetteloinnin kriteereitä.

 

Cuporen ja Museoviraston yhteistyön ensimmäinen osio oli verrokkiselvitys, jonka tavoitteena oli antaa taustatietoa sopimuksesta ja sen toimeenpanosta viidessätoista Euroopan ja kahdessa muussa maassa. Lisäksi selvityksessä kerättiin esimerkkejä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle päässeistä kohteista (ks. Cuporen verkkojulkaisuja 24).

 

Näiden toimien avulla on pyritty löytämään alustavaa tiekarttaa Suomen toimintamallille aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanemiseksi ja laajemminkin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi sekä tietoisuuden lisäämiseksi siitä, mitä aineeton kulttuuriperintö voisi olla.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut vastuun aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen toimeenpanosta Museovirastolle, joka on valmistellut toimeenpanon mallia Suomessa. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta (ks. www.aineetonkulttuuriperinto.fi) julkaistaan yhtä aikaa Cuporen loppuraportin kanssa kesäkuussa 2015.

 

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin Unescon yleiskokouksessa vuonna 2003. Sopimus tuli voimaan vuonna 2006, kun 30 Unescon jäsenvaltiota oli sen osaltaan saattanut voimaan. Suomessa sopimus astui voimaan toukokuussa 2013. Sopimukseen on tällä hetkellä liittynyt 161 Unescon jäsenmaata, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat. Unescolla on 195 jäsenmaata ja 9 liitännäisjäsentä, joten sopimus on saanut kansainvälisesti erittäin laajan hyväksynnän.

 

linkkiAnna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) 2015. Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. (PDF)

 

 

Lisätietoja: Tutkija Anna Kanerva, anna.kanerva[at]cupore.fi

 

 

 

 

 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

Cuporen julkaisut

20152016

20152015

20062014

20062013

20062012

20062011

20062010

20062009

20062008
20062007

20062006

2005
2004

yhteistyojulkaisutTyöpaperit

yhteistyojulkaisutYhteistyöjulkaisut

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

 

Lähetä palautetta