cupore - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö


julkaisut

 

Pauli Rautiainen ja Taija Roiha 2015. Taidealojen korkeakoulutus Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 30. ISBN 978-952-5573-58-9, ISSN 1796-9263.

 

 

Julkaisussa käsitellään taidealojen korkeakoulutuksen määrällistä kehitystä 1980-luvulta 2010-luvulle. Artikkelissa analysoidaan koulutuksen määrällistä kehitystä niin aloituspaikkojen kuin tutkintojenkin osalta peilaten sitä taide- ja kulttuurialaa koskevien koulutuspoliittisten asiakirjojen kannanottoihin ja toimenpide-ehdotuksiin. Tilastoaineiston ja asiakirjatiedon synteesinä tuotetaan näin analyysiä taidealojen korkeakoulutuksen määrällisestä kehityksestä ja siinä tapahtuneiden muutosten syistä huomioiden erityisesti ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen väliset erot.

 

Julkaisun taustalla on Paula Karhusen artikkeli “Taiteilijakoulutus Suomessa – kehityslinjoja 1960-luvulta 2000-luvulle”, joka on julkaistu Robert Arpon toimittamassa teoksessa Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. (Taiteen keskustoimikunta 2004). Artikkeli on tässä julkaisussa päivitetty kokonaisuudessaan vastaamaan 2010-luvun tilannetta.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Erikoistutkija Pauli Rautiainen
pauli.rautiainen[at]uta.fi

 

Tutkija Taija Roiha

taija.roiha[at]cupore.fi

 

 

 

 

Takaisin edelliselle sivulle

Takaisin osion etusivulle

 

Cuporen julkaisut

20152016

20152015

20062014

20062013

20062012

20062011

20062010

20062009

20062008
20062007

20062006

2005
2004

yhteistyojulkaisutTyöpaperit

yhteistyojulkaisutYhteistyöjulkaisut

 
yhteystiedot

CUPORE
Pitkänsillanranta 3B
00530 Helsinki

 

Lähetä palautetta