Anne Teikari

Tutkimussihteeri, FM

Yhteystiedot

Esittely

Olen koulutukseltani musiikintutkija, joka soittaa viulua ja pianoa, laulaa paljon muttei koskaan suihkussa ja katsoo elokuvia pohtien, miten niiden foley-äänet on toteutettu. Toimin myös säveltäjänä.

Cuporessa työskentelen ArtsEqual-hankkeen tutkimusryhmä #4:n tutkimussihteerinä. Lisäksi kirjoitan teemoista taiteen ja tasa-arvon ympärillä.

Taiteentutkijana olen kiinnostunut erilaisista tavoista määritellä taidetta ja sen sisältöjä eri aikoina. Yhteiskunnalliset taiteen instituutiot ovat mielenkiintoni ytimessä. Pro gradu -tutkielmani ”Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät” käsitteli kulttuuripoliittisen saavutettavuuden periaatteen vaikutuksia siihen, miten musiikki nähdään ja arvotetaan osana saavutettavaa konserttitapahtumaa.