Mari Martin

Taiteilija-tutkija

Esittely

Toimin ArtsEqual-tutkimushankkeen Socially Responsible Arts Institutions and Artists -tiimin jäsenenä. Liityin Cuporen suojissa toimivaan tiimiin keväällä 2016 työskennellen sitä ennen ja samalla myös ArtsEqual-hankkeen muissa tutkimustehtävissä projektitutkijana, kirjan toimittajana ja tutkimusassistenttina. Olen teatterin ja esityksen tekijä. Näen, että yhteiskunnassa on taiteilijoille runsaasti tehtäviä ja työskentelymahdollisuuksia, mutta mahdollisuudet ovat usein piilossa. Tarvitaan rahoitusta, tietoa ja ymmärrystä taiteen merkityksestä ja kytkeytymisistä muihin elämänalueisiin. Mielestäni tarvitaan myös uutta ajattelua sen suhteen, mitä on taiteellinen työ ja miten taiteilija voi antaa panoksensa yhteisöjen elämään. Näitä asioita haluan pohtia ja edistää tiimin jäsenenä.

Valmistuin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen tohtoriksi 2014, lisensiaatiksi 2007 ja maisteriksi 2000. Kuopion konservatoriosta valmistuin 1994. Olen työskennellyt laaja-alaisesti teatterin, esityksen ja tanssin aloilla ohjaajana, koreografina, näyttelijänä, tanssijana, opettajana ja tutkijana. Taiteellisessa väitöstutkimuksessani Minän esitys – Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle tutkin, mitä on asettaa omaelämäkerrallinen tekstimateriaali esityksen valmistamisen lähtökohdaksi, kutsua näyttelijä mukaan tekemään esitystä ja ohjata teos näyttämölle. Taiteellisen prosessin käytännöstä tutkimuksen avainsanoiksi ja samalla kriittisiksi pohdinnan kohteiksi nousivat esitys, päiväkirja, henkilökohtainen, dialogi ja raja. Väitöstutkimuksen valmistuttua olen tarttunut erityisesti dialogisuutta koskeviin tutkimusmahdollisuuksiin ja -haasteisiin, ja sitä teemaa työstän myös Cuporen tiimissä.

Jatkan  dialogi-teeman tutkimista taiteellisena tutkimuksena liittäen sen eri kulttuurien välisiin konteksteihin. Työskentelen Helsingissä maahanmuuttajataustaisten aikuisten kanssa päämääränä löytää keinoja kohdata ja työskennellä yhdessä. Nimitän taiteellisessa prosessissa syntyvää dialogia taiteelliseksi dialogiksi. Tutkin, mitä dialogin käsite tuo taiteelliseen toimintaan ja miten taiteellinen dialogi voi toteutua käytännössä. Näen dialogin erilaisten näkökulmien välisenä alueena, joka edellyttää luottamuksellisuutta, toimintaa ja neuvottelua. Näen dialogin sekä asenteena yhteistyöhön että taiteellisena työtapana. Länsimaisena konseptina se kaipaa myös purkamista ja uudelleenarviointia.