Oona Myllyntaus

Projektipäällikkö, FM, AO

Esittely

Työskentelen projektipäällikkönä Cuporessa ESR:n tukemassa Luovaa osaamista -hankkeessa 2018–2020, Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen. Cuporen osahankkeessa selvitämme luovan suunnittelun ja julkisen taiteen tuotantoa rakennushankkeissa viime vuosikymmeninä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi testaamme indikaattoreita taiteen vaikuttavuuden arviointiin taloudellisin, esteettisin ja sosiaalisin ulottuvuuksin. Selvityksen tutkimustuloksia ja indikaattoreita voidaan hyödyntää yhdyskuntasuunnittelussa pyrittäessä parantamaan kaupunkiympäristön laatua integroimalla luova suunnittelu julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeisiin.
 
Koulutukseltani olen filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta (Nordic Arts and Culture Studies -maisteriohjelma, taidekasvatus, taidehistoria). Valmistelen Helsingin yliopiston Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa kasvatustieteen väitöskirjaa, missä tarkastelen pohjoismaista julkista taidetta oppimisen ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Tässä tutkimustyössä olen paneutunut erityisesti ajattelun taitojen kehittämisen, koulusuunnittelun ja soveltavan estetiikan alan kysymyksiin.