Sari Karttunen

Erikoistutkija, YTT, dos.

Esittely

Tulin Cuporeen erikoistutkijaksi vuonna 2010. Aiemmin työskentelin mm. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä ja Tilastokeskuksessa. Erikoisalojani ovat taideammattien tutkimus ja kulttuurin tilastollinen kuvaus. Olen suorittanut valtiotieteen maisterin, taiteen lisensiaatin ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnot, ja olen ollut vuodesta 2005 lähtien kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Viime vuosina olen tehnyt paljon yhteisötaidetta koskevaa tutkimusta. Vuosina 2015-2021 vedin Cuporessa Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-hankkeen alaryhmää ”Socially responsible arts institutions and artists”. Ryhmä koostui pääosin taiteilija-tutkijoista, ja oma tutkimukseni siinä koski yhteisötaiteilijoiden toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Hanke sai rahoitusta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta. Vuosina 2020-2023 työskentelin osin Taideyliopistossa, jossa jatkoin yhteisötaiteen tutkimusta brittivetoisessa Music for Social Impact -hankkeessa. Jatkan vuonna 2024 Taideyliopistossa vierailevana tutkijana.