Tarja Savolainen

Erikoistutkija, VTT

Esittely

Viimeisin projektini Cuporessa oli Sukupuolten tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen jakautuminen. Selvitin siinä, millä tavalla suomalaisen elokuvan rahoitus jakautuu naisille ja miehille. Aikaisemmissa Cupore-projekteissani olen arvioinut digitaalisen kulttuurin Digidemo-ohjelmaa ja mediakasvatushankkeita.

Keskeinen osaamiseni liittyy audiovisuaaliseen kulttuuriin ja mediaan sekä sukupuolten tasa-arvoon.  Viime vuosina olen työskennellyt kansainvälisissä hankkeissa:  Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn rahoittamassa Women in Media Industries in Europe  -projektissa ja Global Report on the Status of Women in News Media –projektissa.

Julkaisuja seuraavissa teoksissa: Gender Equality and the Media (Routledge 2016), The Palgrave International Handbook on Women and Journalism (Palgrave Mcmillan 2013, 2016). Ks. myös Advancing gender equality in decision-making in media organisations, EIGE 2013.

Olen opettanut mediatutkimusta ja viestintää sekä ohjannut opinnäytteitä eri yliopistoissa sekä osallistunut vaativiin hallinnollisiin tehtäviin.

Olen myös toiminut mm. asiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvoston Sukupuoli mediassa -hankkeessa.