Kulturpolitisk forskning i Finland

Projektet kartlade både aktuell och ny forskning i kulturpolitik och politik relevant till kultur i Finland.  Arbetet utfördes under maj-november 2011 genom att samla information från webbsidor från olika universitet, tekniska högskolor och andra centrala forskningsinstitut gällande både deras forskningsverksamhet och forskningsprojekt.

Ritva Mitchell

Researcher profile »