Olli Jakonen

Researcher, D.Soc.Sc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Olli Jakonen

Cultural policy expert and a researcher at the Centre for Cultural Policy Research (CUPORE) in Helsinki. Main areas of expertise include the funding and governance systems of the Finnish cultural policy, as well as policy evaluations. Interested also in the historical development and change of cultural policy and cultural policies of political parties.

Jakonen, O. & Sokka, S. (2022). Finnish cultural policy as public funding: regime view across policy domains. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. UPCOMING.

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S., Kanerva, A. (2022). “The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures". Teoksessa Salvador, E., Navarrette, T., & Srakar, A. (toim.) Cultural Industries and the COVID-19 Pandemic: A European Focus. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003128274

Jakonen, O., & Sokka, S. (2021). ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!”: Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä ["We have no politics involved in government subsidies!"
Civil servants as political actors within the cultural administration]. Politiikka, 63(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.101896

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa [An overview of the impacts of the COVID-19 pandemic on the fields of art and culture and cultural policy in Finland], Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50-59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, O. (2020). Results-based steering as a tool for centralized art policy management and instrumentalization? Analysis of the Finnish Arts Council’s reformation, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-04

Laitinen, L., Jakonen, O., Lahtinen, E., & Lilja-Viherlampi, L-M. (2020). From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland, Arts & Health 14(1), https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1827275

Jakonen, O., & Renko, V. (2019). Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus: Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin [Visions and continuity of cultural policy — A look into the 2019 parliamentary election programmes of Finland’s political parties and their cultural political special programmes], Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 4(1), 36-51. https://doi.org/10.17409/kpt.83622

Jakonen, O. (2017). Kulttuuripolitiikka ja nationalismi kilpailuvaltio-Suomessa: innovatiivinen luova talous [Nationalism(s) of cultural policy and national projects in culture: Creative economy and competitiveness], Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, https://doi.org/10.17409/kpt.60100

Jakonen, O. (2015). Kansakunnasta kansalliseen kilpailukyky-yhteisöön. Suomen kulttuuripolitiikka suhteessa globaaleihin ideologioihin ja kulttuuripolitiikan virtauksiin 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.), Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Baltic Circle/Checkpoint Helsinki.

Jakonen, O. (2015). Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12.

Kangas, A., Jakonen O., & Havimäki, S-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11.