Vappu Renko

Researcher
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vappu Renko

I have worked as a researcher at Cupore since October 2017. My tasks focus especially on cultural services and policies on municipal and regional levels.

I have master’s degrees in political science (University of Turku) and art history (University of Helsinki). I am also a PhD student at University of Jyväskylä. My dissertation examines regional cultural policies in Finland and Sweden. Before Cupore I have worked as a researcher at University of Jyväskylä and as an administrator and coordinator in various cultural organisations.

In 2022–24 I am Cupore's representant in Kulturanalys Norden's steering group.

Peer-reviewed scientific articles

Renko, V. (2022): Making regional cultural policy: regional government bodies’ cultural policy activities in Finland. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (online 20 May 2022). https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.5

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S. & Kanerva, A. (2021): The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures. In: E. Salvador, T. Navarrete & A. Srakar (toim.), Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. A European Focus. Routledge.

Renko, V., Johannisson, J., Kangas, A. & Blomgren, R. (2021): Pursuing decentralisation: regional cultural policies in Finland and Sweden. International Journal of Cultural Policy (online 01 Jul 2021). https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1941915

Renko, V., Kangas, A. & Tervo, H. (2020): Kulttuuritoiminta ja alueellinen erilaistuminen. Kulttuuritoiminnan rahoitus Suomen kunnissa 2010-luvulla. Focus Localis 1/2020.

Non-refereed scientific articles

Renko, V. & Hirvi-Ijäs, M. (2022): Mapping regional cultural policies in Canada. Book Review. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (online 20 May 2022). https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.13

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V. & Kanerva, A. (2020): Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 5:1, s. 50–59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, Olli & Renko, Vappu (2019): Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus. Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 4:1, s. 36–51.

Renko, Vappu & Luonila, Mervi & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (2019): European Capitals of Culture in Finland. In: Wolfgang Schneider ja Kristina Jacobsen (toim.): Transforming Cities: Paradigms and Potentials of Urban Development Within the European Capital of Culture. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2019, p. 223-232.

Publications intended for professional communities

Jakonen, Olli & Renko, Vappu & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (201): Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa. Eetvartti 4/2018. Espoon toimintaympäristökatsaus. S. 11–14.

Renko, Vappu & Rossi, Leena-Maija (2013): Taidetta yli rajojen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kuvataidetyö ja sen vaikuttavuus 2000-luvulla. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti. Lönnberg, Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012): Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.