Vappu Renko

Researcher
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vappu Renko

I have worked as a researcher at Cupore since October 2017. My tasks focus especially on cultural services and policies on municipal and regional levels.

I have master’s degrees in political science (University of Turku) and art history (University of Helsinki). I am also a PhD student at University of Jyväskylä. My dissertation examines regional cultural policies in Finland and Sweden. Before Cupore I have worked as a researcher at University of Jyväskylä and as an administrator and coordinator in various cultural organisations.

In 2020–21 I am Cupore's representant in Kulturanalys Norden's steering group.

Peer-reviewed scientific articles

Renko, Vappu & Kangas, Anita & Tervo, Hannu (2020): Kulttuuritoiminta ja alueellinen erilaistuminen. Kulttuuritoiminnan rahoitus Suomen kunnissa 2010-luvulla. Focus Localis 1/2020.

Non-refereed scientific articles

Jakonen, Olli & Renko, Vappu (2019): Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus. Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 4:1, s. 36–51.

Renko, Vappu & Luonila, Mervi & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (2019): European Capitals of Culture in Finland. Teoksessa Wolfgang Schneider ja Kristina Jacobsen (toim.): Transforming Cities: Paradigms and Potentials of Urban Development Within the European Capital of Culture. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2019, p. 223-232.

Publications intended for professional communities

Jakonen, Olli & Renko, Vappu & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (201): Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa. Eetvartti 4/2018. Espoon toimintaympäristökatsaus. S. 11–14.

Renko, Vappu & Rossi, Leena-Maija (2013): Taidetta yli rajojen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kuvataidetyö ja sen vaikuttavuus 2000-luvulla. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti. Lönnberg, Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012): Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.