Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Cuporen vuosi 2018

Viime vuonna Cuporen taustaorganisaation ohjaimiin hyppäsi uusi hallitus. Pitkäsillanrannassa 28 työntekijää tutki kulttuuripolitiikkaa 29 hankkeessa. Tutkijat ahkeroivat yhdeksän omaa julkaisua, kaksi yhteistyöjulkaisua sekä kaksi tietokorttia, jotka käännettiin ruotsin ja englannin kielille. Tutkimustuotteiden ja -osaamisen valikoimaa laajennettiin sarjakuvalla ja videoilla. Tällä verkkosivulla julkaistiin 37 uutista ja kahdeksan blogikirjoitusta. Lue vuosikatsauksesta, mitä kaikkea Cuporessa tehtiin vuonna 2018. Lue lisää