Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Olemme Instagramissa

Looking Turku #Avaus @Turun_kaupungin_teatteri#suomi100 @Cupore #päiväkahvi #askarteluDer 23. Gemeinsamen Sitzung des Vorstands und Beirats des Finnland-Instituts in Deutschland mit Marjo M #finnlandinstA swan mother with five teenagers, there is life also outside the office. October!#encatc2017 Ideas for future #Compendium and network with Anupama Sekhar, director of culture department Asia-Europe Foundation (ASEF), Lluis Bonet, professor at the University of Barcelona and Marjo Mäenpää, dirctor of Cupore - center for cultural policy research Finland.#encatc2017 prof R Henze, integration often fails in utilitarian and forced arts projects

Seuraa meitä instagramissa