Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi

Cuporessa on tehty jo 10 vuotta työtä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi sekä arviointimenetelmien kehittämiseksi. Pitkäjänteisesti kehitetyn metodologiakehikon avulla voi arvioida tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta eri maissa. Arviointityökalu on suunniteltu pääasiassa tutkimuskäyttöön, mutta on myös muiden hyödynnettävissä. Metodologia tukee tekijänoikeuspolitiikan kehittämistä, edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja lisää tiedon avoimuutta julkisen keskustelun pohjaksi. Lue lisää