Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Olemme Instagramissa

#StopHatredNow learning from experienced how to be inclusive like Espoo library @EspooCult #AvausNew publications, available on Cupore's site.#taidebarometri Sakarias Sokka (Cupore), Paula Tuovinen (@taideyliopisto), Hanna Helavuori (@tinfo)  ja  TaM Tiitus Petäjäniemi paneelissa taidealan koulutuksesta työelämään. Hanna: Taiteilijan ammatti asiantuntijuutena kuten humanistien ura.#taidebarometri dos Markku Sippolan kommentti: #kolmassektori ja #sosiaalipalkka https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/nuoret-taiteentekijaet-suhtautuvat-yrittaejyyteen-ja-perustuloon-myoenteisemmin-kuin-apurahojen-jakajat#taidebarometri @taikegram https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/nuoret-taiteentekijaet-suhtautuvat-yrittaejyyteen-ja-perustuloon-myoenteisemmin-kuin-apurahojen-jakajat nuoret taiteen tekijät ja kysymys taiteen olemuksesta#taidebarometri Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs esittelee vuoden 2017 Taidebarometrin tuloksia. Aiheena nuoret taiteilijat.

Seuraa meitä instagramissa