Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri tarttuu ajankohtaisiin teemoihin taiteen ja kulttuurin kentillä. Barometri mittaa kyselytutkimuksen avulla taiteentekijöiden arvoja ja asenteita. Teeman lisäksi vastaajajoukko vaihtuu vuosittain. Barometrin toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus. Taiteen ja kulttuurin barometrin teemasta ja tuloksista järjestetään keväisin Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuus. Lue lisää