Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Cuporen toiminnan keskeiset arvot ovat riippumattomuus ja läpinäkyvyys, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä vastuullisuus ja kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuminen. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

Kulttuuripolitiikalla tarkoitetaan kulttuuria koskevaa yhteiskunnallista toimintaa. Kulttuuripolitiikan piirissä on erilaisia näkemyksiä kulttuurista. Kulttuuri voidaan määritellä suppeammin taide- tai kulttuuriperintölähtöisesti tai laajasti inhimillisenä toimintana, jolla on yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia yli hallintosektorien rajojen. Kulttuuripolitiikan tavoitteet liittyvät tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa erityisesti taiteeseen, luovuuden edistämiseen, kulttuuriperintöön, hyvinvointiin ja kulttuurialojen taloudelliseen merkitykseen. Lue lisää

Cuporen strategia 2020-2025

Vuonna 2025 Cuporen tutkimustoiminnassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikkaa laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Huomioimme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja sisällytämme ajankohtaisia teemoja tutkimusohjelmaamme. Tutkimustoimintamme on järjestäytynyt keskeisten tutkimusteemojen mukaisesti ja se perustuu pitkäjänteiseen tutkimustiedon keruuseen. Vastaamme nopean tiedon kysyntään kehittämällä tiedeviestintää ja saavutettavaa informaation muotoilua. Lue lisää