Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus. 

HALLITUS

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus määrittää sen toimintojen yleiset suuntaviivat, hyväksyy Cuporen hankkeet ja säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitsee henkilökunnan ja tutkijat normaaleja hakumenetelmiä käyttäen. Hallitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston nimeämistä edustajista.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallituksen jäsenet 2021-2023:

 • Kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas, Helsingin kaupunki
 • Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto
 • Varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuudentutkimuskeskus/Turun yliopisto
 • Yliopistotutkija Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto
 • Erikoistutkija Kaisa Weckström, Tilastokeskus

Hallituksen toimikausi on 1.1.2021-31.12.2023. Hallituksen sihteerinä toimii Cuporen hallintopäällikkö Emma Jylö.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallituksen jäsenet 2018-2020:

 • Kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas, Helsingin kaupunki
 • Arviointineuvos Sirpa Moitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto
 • Varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuudentutkimuskeskus/Turun yliopisto
 • Yliopistotutkija Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallituksen jäsenet 2015-2018:

 • Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, Taiteen edistämiskeskus
 • Tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen, Tilastokeskus
 • Arviointineuvos Sirpa Moitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • Apulaisjohtaja Leo Pekkala, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

 

NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön neuvottelukunta arvioi säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeiset suomalaiset kulttuuritutkimuksen piirissä toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Säätiön neuvottelukunnan jäsenet 2021-2023:

 • Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
 • Professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
 • Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, Taiteen edistämiskeskus
 • Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto
 • Dosentti, KTT Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto
 • Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto
 • Professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto

Neuvottelukunnan kokoonpano oli sama vuosina 2018-2020. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021-31.12.2023.

Säätiön neuvottelukunnan jäsenet 2015-2018:

 • Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
 • Johtaja Timo Cantell, Helsingin kaupungin tietokeskus
 • Kulttuuripalvelujen osaamisaluepäällikkö Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Dosentti, KTT Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto
 • Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto
 • Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto
 • Erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto