Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus. 

HALLITUS

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus määrittää sen toimintojen yleiset suuntaviivat, hyväksyy Cuporen hankkeet ja säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitsee henkilökunnan ja tutkijat normaaleja hakumenetelmiä käyttäen. Hallitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston nimeämistä edustajista. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön asiamies.

Cuporen hallituksen jäsenet 2015-2017:

Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, Taiteen edistämiskeskus

Tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen, Tilastokeskus

Arviointineuvos Sirpa Moitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Apulaisjohtaja Leo Pekkala, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto

Professori Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön neuvottelukunta arvioi säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeiset suomalaiset kulttuuritutkimuksen piirissä toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii säätiön asiamies.

Säätiön neuvottelukunnan jäsenet 2015-2017:

Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto

Johtaja Timo Cantell, Helsingin kaupungin tietokeskus

Kulttuuripalvelujen osaamisaluepäällikkö Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu

Dosentti, KTT Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto

Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto

Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö

Professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto

Erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto