Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus

Kansainvälinen kulttuuriperintöala on vahvassa muutoksessa, ja kulttuuriperintöpolitiikka ja sen merkitys on vahvistumassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan kulttuuriperintöalan kansainvälisen toimintaympäristön nykytilannetta ja kehityssuuntia.

Julkaisu on suunnattu laajalle suomalaiselle kulttuuriperintökentälle, ja se pyrkii toimimaan ajatuksia herättävänä kokoelmana kulttuuriperintöalaa koskettavista ajankohtaisista kansainvälisistä haasteista.

Maria Hirvi-Ijäs ja Anna Kanerva (toim.) 2015. Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus. Cuporen julkaisuja 24 ja Cuporen verkkojulkaisuja 34.

ISBN 978-952-5573-64-0 (pdf), ISSN 1796-9263 (pdf); ISBN 978-952-5573-65-7 (painettu), ISSN 1795-1739 (painettu).

Lisää » Vähemmän »
Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »