Kaupungin kulttuurivelvollisuudesta kulttuuripalveluksi. Kunnallisten teattereiden ja orkestereiden kehittyminen 1940-1980

Ensimmäiset suomalaiset taidelaitokset perustettiin 1870-luvulla. Vaikka maan ensimmäiset kunnalliset orkesterit oli perustettu jo ennen toista maailmansotaa, taidelaitosten kunnallinen hallintomalli alkoi yleistyä vasta sotien jälkeisellä aikakaudella.

Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisten kunnallisten teattereiden ja orkestereiden syntyä ja kehitystä. Tutkimus selvittää sitä, miten ja miksi esittävän taiteen laitokset kunnallistuivat, minkälaisen hallinnollisen ja toiminnallisen muodon kunnalliset taidelaitokset saivat ja miten laitokset muuttuivat tutkimusajan kuluessa.

Tutkimus on osa Cuporen suomalaisen kulttuuripolitiikan historiaa tarkastelevaa tutkimushanketta.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

Minna Sallanen 2009. Kaupungin kulttuurivelvollisuudesta kultturipalveluksi. Kunnallisten teattereiden ja orkestereiden kehittyminen 1940-1980. Cuporen julkaisuja 16.

ISBN 978-952-5573-26-8, ISSN 1795-1739.

Lisää » Vähemmän »