Toiveet, tavoitteet ja todellisuus - tutkimus kulttuuripolitiikasta 23 kaupungissa

Kunnallinen kulttuuripolitiikka on tienhaarassa. Taiteelle, kulttuurille ja luovuudelle on ladattu paljon odotuksia kaupunkien kehityksessä. Taide ei ole olemassa vain taiteen vuoksi, vaan kulttuurin nähdään lisäävän asukkaiden hyvinvointia ja parantavan paikkakunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Tässä teoksessa selvitetään kulttuuripolitiikan tilaa ja tulevaisuuden suuntia 23 suomalaisessa kaupungissa. Tutkimuksen keskeisiä aineistoja ovat kaupunkien yleis- ja kulttuuristrategiat, kulttuuritoiminnan kustannusten tiedonkeruun tulokset sekä kulttuurijohtajien haastattelut.

Kunnilla on merkittävä rooli taide- ja kulttuuripalvelujen tarjoamisessa suomalaisille. Tutkimus osoittaa, että toisen maailmansodan jälkeen rakennettu varsin yhtenäinen toimintamalli on eriytymässä. Monimuotoisuuden tuloksena voi olla myös eriarvoisuutta. 

Tutkimus on osa Cuporen kuntien kulttuuritoimintaa kartoittavaa tutkimushanketta.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia. Julkaisun tiivistelmä on ladattavissa verkkosivuillamme.

Pasi Saukkonen ja Minna Ruusuvirta 2009. Toiveet, tavoitteet ja todellisuus - tutkimus kulttuuripolitiikasta 23 kaupungissa. Cuporen julkaisuja 15.

ISBN 978-952-5573-25-1, ISSN 1795-1739

Lisää » Vähemmän »
 Toiveet, tavoitteet ja todellisuus - tutkimus kulttuuripolitiikasta 23 kaupungissa
Pasi Saukkonen

Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »