Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka.

Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä

Maahanmuutto on muuttanut merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan etnisiä ja kulttuurisia rakenteita. Kehitys on luonut haasteita ja mahdollisuuksia myös kulttuuripolitiikkaan. Tutkimuksessa kartoitetaan kotouttamisen, kotoutumisen sekä taiteen ja kulttuurin kohtaamispintoja.

Tutkimus osoittaa, että konkreettisia kulttuuripoliittisia kotouttamistoimenpiteitä on varsin vähän. Monet toimenpiteistä ovat myös maahanmuuttajiin kohdistuvia erillisratkaisuja, vaikka ensisijaisena toimintaperiaatteena pitäisi olla heidän integroimisensa normaalipalvelujärjestelmän piiriin.

Tutkimuksessa kartoitetaan kotouttamisen ja kotoutumisen sekä taiteen, kulttuurin ja kulttuuripolitiikan kohtaamispintoja. Teoksessa analysoidaan kansallisia ja paikallisia kulttuuri- ja kotouttamispoliittisia ohjelmia, selvitetään maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ilmenemistä pääkaupunkiseudun taide- ja kulttuurielämässä sekä tarkastellaan maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä asemaa ja roolia suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Kirjaan sisältyy myös Camilla Haaviston artikkeli etnisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta kulttuurijournalismissa.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia, http://shop.unigrafia.fi/

(Kustantaja Cupore)

Pasi Saukkonen 2010. Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka. Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Cuporen julkaisuja 19.

ISBN 978-952-5573-29-9, ISSN 1795-1739.

Lisää » Vähemmän »