Lapset ja media. Kolmen hankekokonaisuuden arviointi

Tutkimuksessa on arvioitu kolmen vuosina 2006 - 2009 opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -ohjelmasta rahoitetun hankekokonaisuuden toimintaa. Arvioinnissa selvitettiin toiminnan sisällöt ja millä tavalla kokonaisuuksien toiminta on vastannut ohjelman tavoitteita.

Arvioinnin mukaan kokonaisuuksissa on luotu perustaa kirjastoissa, saamelaislasten parissa ja verkon avulla tapahtuvalle mediakasvatustyölle ja sitä tukevalle toiminnalle. Nämä kolme kokonaisuutta ovat toteuttaneet erittäin hyvin Lapset ja media -ohjelmassa asetetut päämäärät.

Tarja Savolainen 2011. Lapset ja media. Kolmen hankekokonaisuuden arviointi. Cuporen verkkojulkaisuja 7.

ISBN 978-952-5573-34-3, ISSN 1796-9263

Lisää » Vähemmän »
Tarja Savolainen
Tarja Savolainen Erikoistutkija, VTT

Tutkijaprofiili »