The Capital Value of Copyright Assets in Finland

Petteri Sinervo ja Timo E. Toivonen

Cupore tilasi yhdessä Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen kanssa pilottitutkimuksen ”The Capital Value of Copyright Assets in Finland” Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys –yksiköltä. Tutkimus liittyy laajempaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeen kokonaisuuteen. Toimeksianto oli identifioida ja lyhyesti kuvailla mahdollisia menetelmiä tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvon määrittämiseksi sekä soveltaa näistä käyttökelpoisinta menetelmää arvion muodostamiseksi tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta Suomessa.

Pilottitutkimuksessa keskitytään aktiivisessa käytössä olevaa repertuaariin ja siinä esitetään kokonaisarvio Suomessa sijaitsevan tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta. Tutkimus lisää ymmärrystä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta ja täydentää aiemmin Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen julkaisusarjassa julkaistua tutkimustietoa tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista sekä suorista tekijänoikeustuloista.

Ks. Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen julkaisut

ISBN 978-952-5573-38-1, ISSN 1796-9263.

Lisää » Vähemmän »
The Capital Value of Copyright Assets in Finland