KAVI: Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet

Loppuraportti

Selvityksen tavoitteena oli kuvata, mitä aikuisten medialukutaidon edistäminen Suomessa tällä hetkellä käytännössä tarkoittaa, millaisia haasteita aikuisten medialukutaidon edistämiseen liittyy sekä miten ongelmia voidaan ratkaista.

Selvityksessä pyrittiin löytämään ja kuvaamaan konkreettisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla aikuisten medialukutaidon edistämistä voisi kehittää mahdollisimman kattavaksi, laadukkaaksi ja systemaattiseksi kansallisten mediakasvatuksen linjausten (2019) tavoitteiden mukaisesti.

Selvityksen aineisto kerättiin haastattelemalla 20 aikuisten medialukutaidon parissa eri tavoin toimivaa asiantuntijaa eri puolilta Suomea vuodenvaihteessa 2020–21.

Selvityksen toteuttivat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa.

Raportti on luettavissa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) verkkosivuilla PDF-muodossa.

Anna Kanerva ja Katja Oksanen-Särelä 2021. Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet. Loppuraportti. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »