Kavi: Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen

Inklusiivinen mediakasvatus -hankkeen tavoitteena oli kuvata medialukutaidon edistämisen tilaa Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Inklusiivisuudella tarkoitamme jokaisen oikeutta, osaamista ja valmiuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisena ja täysivaltaisena jäsenenä.

Cupore toteutti hankkeen yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa medialukutaidon edistämisen käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia sekä selvittää, millaisia haasteita medialukutaidon edistämiseen inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista liittyy. Lisäksi tarkasteltiin medialukutaitojen edistämisen arvoja sekä mediakulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeesta koostettu raportti Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen on luettavissa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) verkkosivuilla PDF-muodossa.

Anna Kanerva, Emmi Lahtinen ja Katja Oksanen-Särelä 2022. Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »