Avoin data

Cupore kehittää kulttuuripolitiikan päätöksentekoa ja tutkimusta hyödyntävää avoimen datan tietopankkia ja esittelyaineistoa. Tietopankkiin kerätään kulttuuripolitiikan kannalta relevanttia ajankohtaista- ja perustietoa sekä avoimen datan lähteitä. Vuoden 2017 aikana aiheesta ilmestyy artikkeli (ks. Cuporen tutkimushanke digitalisaation vaikutuksista) sekä käytännön sovelluksia tiedon louhinnasta.

Cuporessa myös kehitetään tutkimuskeskuksen omia avoimen datan periaatteita ja käytäntöjä vuoden 2017 aikana.