Avoin data

Cupore kehittää kulttuuripolitiikan päätöksentekoa ja tutkimusta hyödyntävää avoimen datan tietopankkia ja esittelyaineistoa. 

Cuporessa kehitetään parhaillaan myös tutkimuskeskuksen omia avoimen datan periaatteita ja käytäntöjä. Cupore on julkaissut avointa dataa avoindata.fi -sivustolla ja toimittanut tutkimusaineistoja saataville Tietoarkistoon.

Lisätietoa Cuporen digitaalisoitumisen vaikutuksiin liittyvästä tutkimuskokonaisuudesta: www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/digitalisoitumisen-vaikutukset-kulttuuriin-ja-kulttuuripolitiikkaan.

Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä 2018

Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä -kyselyn aineisto on julkaistu avoimena datana osoitteessa:
www.avoindata.fi/data/fi/dataset/digitaalisuus-kulttuurilaitosten-yleisotyossa-2018

Digitaalisuus kulttuurilaitosten yleisötyössä -kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kulttuuritoimijoiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisin keinoin ylläpidettävässä yleisösuhteessa. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa kulttuuritoimija on vuorovaikutuksessa yleisöjensä, asiakkaidensa tai kävijöidensä kanssa tai muuta toimintaa joka mahdollistaa yleisöjen osallistumisen kulttuurilaitoksen toimintaan.

Kysely liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään selvityshankkeeseen “Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”. Hankkeessa kartoitetaan organisaatioiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisessa yleisötyössä sekä lisätään yhteistyötä ja tuetaan kulttuuritoimijoiden työtä. Kyselyn toteuttivat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Kysely oli suunnattu kaikenkokoisille suomalaisille ammattimaisille kulttuurilaitoksille ja -toimijoille, joilla on yleisölle suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa. Kysely toteutettiin 5.12.2017-28.1.2018. Kysely toteutettiin Webropol -kyselytyökalulla. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 160 vastausta. Aineisto sisältää vain kyselyn kvantitatiiviset osat. Aineistosta on poistettu avoimet vastauskentät.