Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus

Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa on vuonna 2019 noin 448 miljoonaa euroa ja siitä puolet rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotolla.