Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa 15.11.2017–14.1.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävä on määräaikainen ja kokopäiväinen (100 %). Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Moninaisuuskouluttaja osallistuu Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoiman Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä -hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä toteutetaan yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus - International Artists' Center Finland Association ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella toimintamalleja, jotka tukisivat entistä paremmin kulttuuri- ja taidealalla toimivien siirtolaisten inkluusiota taide- ja kulttuurikentällä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää Kulttuuria kaikille -palvelulle luovia ja osallistavia koulutuspaketteja, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi integraation esteitä ja edistää integraation toteutumista taide- ja kulttuurikentällä.

Moninaisuuskouluttaja toimii osana Kulttuuria kaikille -palvelun henkilöstöä ja työskentelee hankkeen sisäisen työnjaon mukaisesti erilaisissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. valittujen taideinstituutioiden toiminnan tarkastelu job shadow -menetelmän avulla ja koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen havaintojen pohjalta, viestinnän suunnittelua ja toteuttamista sekä työpaja- ja seminaarijärjestelyjä. Moninaisuuskouluttaja osallistuu myös asiantuntijana Cuporessa toteutettavaan tutkimuksen ohjausryhmään.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta kouluttamisesta ja koulutusten suunnittelusta sekä siirtolaisasioiden, kulttuurisen moninaisuuden sekä taide - ja kulttuurialan tuntemusta. Oma kokemus kulttuurisesta moninaisuudesta katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä, kykyä itsenäiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn sekä kokemusta viestinnästä ja projektinhallinnasta.

Hakijalta edellytetään erinomaista joko suomen tai englannin kielen taitoa. Suomen tai ruotsin kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän palkka on 2600 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköisesti 24.10.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Työpaikkahaastattelut järjestetään viikolla 45. Valinnasta ilmoitetaan viikolla 45. Työ alkaa maanantaina 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan viimeistään joulukuun aikana.

Lisätietoja antaa Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén 11.–12.11. klo 9-11 välisenä aikana, puh. 040 674 3528. Työtilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla os. Tallberginkatu 1, Helsinki.