Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa

Cuporen tietokortteja 3

Saavutettavuus on ihmisten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuus on sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ominaisuuksistaan riippumatta. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus merkitsee kaikkien yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään, käyttää taide- ja kulttuuripalveluja sekä osallistua taide- ja kulttuurielämään, myös itse tekemällä. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa saavutettavuutta parantaviin toimiin.

Tietokortissa tartutaan ajankohtaisiin yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden käsitteisiin, ja esitetään ehdotuksia, kuinka saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää kulttuuripolitiikassa.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa
Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

0503053414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »