Anita Kangas

Anita Kangas

Säätiön hallituksen puheenjohtaja vuosina 2002 - 2016.

Kulttuuripolitiikan professori (emerita), Jyväskylän yliopisto.

Sähköposti: anita.kangas@jyu.fi

Julkaisut (valikoima)

Kangas, A., Duxbury, N., & De Beukelaer, C. (2017). Introduction: cultural policies for sustainable development. International Journal of Cultural Policy, 23 (2), 129-132. doi:10.1080/10286632.2017.1280790

Duxbury, N., Kangas, A., & De Beukelaer, C. (2017). Cultural policies for sustainable development : four strategic paths. International Journal of Cultural Policy, 23 (2), 214-230. doi:10.1080/10286632.2017.1280789

Kangas, A., Duxbury, N., & De Beukelaer, C. (Eds.). (2017). International Journal of Cultural Policy, 23 (2). Special Issue: Cultural Policies for Sustainable Development. Routledge. International Journal of Cultural Policy, 23.

Kangas, A.  (2016) The local cultural sector: Reinvigorating its public functions and foundations.  Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 5, nr. 2.

 Dessein, J., Soini, K., Fairclough, G., Horlings, L., Battaglini, E., Birkeland, I.,Kangas, A, . . . Reimer, M. (2015). Culture in, for and as sustainable development : conclusions from the COST Action IS1007 investigating cultural sustainability. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Kangas, A., & Sokka, S. (2015). Cultural access and activation: Civic participation in local sustainable communities. In S. Hristova, M. D. Šešić, & N. Duxbury (Eds.), Culture and Sustainability in European Cities : Imagining Europolis (s. 141-153). Routledge.

Kangas, A. (2015). Koetellut kulttuuritoiminnot : KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:21.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75104/okm21.pdf?sequence=1

Sokka, S., Kangas, A., Itkonen, H., Matilainen, P., & Räisänen, P. (2014). Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, 77.

Kangas, A., Jakonen, O., & Havimäki, S.-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia: KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Helsinki, Finland: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 11. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75223/okm11.pdf?sequence=1

Heiskanen, I.,  Kangas, A.  & Mitchell, R. (toim.)  (2013). Taiteen ja kulttuurin kentät. Art House.

Čopič, V., Inkei, P., Kangas, A., & Srakar, A. (2013). Trends in Public Funding for Culture in the EU. European Expert Network on Culture (EENC) / Interarts Foundation and Culture Action Europe.

Kangas, A. &  Sokka, S. (2011).  "L'impératif de la politique culturelle finlandaise: renforcer la nation en cultivant la population." In P. Poirrier (eds.), Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011. Paris: La Documentation française, 2011, s. 215-240.

Kangas, A. & Vestheim, G. Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries. (2010). Nordisk kulturpolitisk tidskrift, vol.13, no. 2, 2010, s. 267-284.

Kangas, A. (2009). "Die Kulturpolitik als Förderung des Sozialisationsumfeldes der Kinder und Jugendlichen - das finnische System der Kulturpolitik und kulturelle Einrichtungen. Historischer Überblick und heutige Herausforderungen." In Ehrenhard Skiera, Aila-Leena Matthies (eds.), Das Bildungswesen in Finnland. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag, 2009, s. 215-228.

Mangset, P., Kangas, A., Skot-Hansen, D. & Vestheim, G. (2008). Nordic cultural policy. The International Journal of Cultural Policy, Vol. 14, No. 1, 2008, s. 1-5.

Kangas, A. (2008).  "Nauji kulturos politikos drabužiai." In Sudare Gabriele Zaidyte (toimi.). Lithuenia: Baltos Lankos.

Sokka, S., & Kangas, A. (2007). At the Roots of Finnish Cultural Policy: Intellectuals, Nationalism, and the Arts. International Journal of Cultural Policy, 13 (2), s. 185-202.  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46311

Kangas, A., & Mutke, L. (2006). Survey on the implementation of the Bologna Process in interdisciplinary degree programme in Arts or Cultural Management and Cultural Policy across Europe. SECEB Documents. Brussels: ENCATC.

Sokka, S., & Kangas, A. (2006). From Private Initiatives towards the State Patronage. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 9 (1), s. 116-136.

Kangas, A. (2005). Arvioinnin kontekstit kulttuuripolitiikassa. In S. Häyrynen (toim.), Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät (s. 103-130). CUPORE, 12. Helsinki: Yliopistopaino.

Construction of Cultural Policy (eds.) Pirkkoliisa Ahponen & Anita Kangas. (2004). Jyväskylä: Minerva Kustannus.  Sis. artikkelit Kangas: “New Clothes for Cultural Policy”. pp. 21-41  and  “Third Sector and Cultural Policy”. s. 67-87.

Siisiäinen, M., Kangas, A. & Hänninen, S. (2003) Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori. Jyväskylä: Atena.

Kangas, A. (2003). Culture as a Local Tool and Public Service. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 31(4) s. 332-340.

Kangas, A. (2002). Euroopan unionin rakennerahastot suomalaisen kulttuurielämän tukijoina. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 31 (4) s. 375-390.

Kangas, A. (2001). Cultural Policy in Finland. Journal of Arts Management, Law & Society, 31 (1), s. 57-80.

Kangas, A. & Rainesalo. P. (2000). Competencies and Practices in European Local and Regional Cultural Policy. - Strasbourgh Cedex: Council of Europe, 2000.  Studies and texts; 69.

Kangas, A. & Virkki, J. (1999) toim. Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet. Jyväskylä: Sohpi, 1999

Kangas, A. (1997). Den könshalverade konstpolitiken. Kulturpolitisk tidskrift 1997, 2(4).

Kangas, A. & Onser‑Franzen, J. (1996).  Is There a Need for a New Cultural Policy Strategy in the Nordic Welfare States? The European Journal of  Cultural Policy 1996, Vol 1. No. 3, s. 15‑27.

Cultural Policy in Finland. National Report. European Programme of National European Cultural Policy Reviews. Heiskanen, I., Kangas, A., Lindberg, P., Heikkinen, M. & Irjala, A.. Council of Europe. 1995.

Kangas, A. (1994). Kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuus ja työelämän laadun kehittäminen. Työelämän tutkimus 1994, 3 (5),  s. 37‑38.

Kangas, A. (1994). Kultursekreterarens roller ur finsk synpunkt. Kulturpolitisk tidskrift  1994, 1 (3), s. 30‑40.

Kangas, A. & Mangset, P & Onsér‑Franzén, J. (1994). Tre essäer om kommunal kulturpolitik i Norden. Department of social policy. University of Jyväskylä. 83, 1994.

Kangas, A. Kulttuurisihteeri ‑ hyvinvointivaltion ammatti.  Julkaisussa Ammattikunnat, yhteiskunta ja valtio. Toim. Esa Konttinen. Sosiologian laitoksen julkaisu 55. 1993.  s. 159 ‑ 175.

Kangas, A. & Pohjola, K. (1992). Kulttuurisihteeri lähikuvassa. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja 14. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Kangas, A. (1991) Kunta, taide ja markat. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja 11. 1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Kangas, A. Kuntien kulttuurilautakunnat ja 1990-luvun hallinnollinen murros. Hallinnon tutkimus 10 (1991), s. 133-146.

Kangas, A. (1988) Keski‑Suomen kulttuuritoimintakokeilu tutkimuksena ja politiikkana. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 63, Jyväskylä 1988. Diss.

Kangas, A. (1979). Toimintatutkimuksen käytäntö. Sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittinen yhdistys. 1979,  s. 221-225. (The Practices of Action Research).

Keski-Suomen kulttuuritoimintakokeilun seurantatutkimus. Julkaisusarja I-VI. Valtion taidehallinnon julkaisuja 1975-1979.

Kangas, A. (1974). Taidetoiminta Keski-Suomen läänissä 1973. Keski-Suomen läänin taidetoimikunnan julkaisu 2, 1974.

Kangas, A. (1973). Taide- ja perinnetoiminta ja niille asetetut odotukset Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisu 3, 1973.