Anne Teikari

Tutkimussihteeri, FM
Anne Teikari

Olen koulutukseltani musiikintutkija, joka soittaa viulua ja pianoa, laulaa paljon muttei koskaan suihkussa ja katsoo elokuvia pohtien, miten niiden foley-äänet on toteutettu. Toimin myös säveltäjänä.

Cuporessa työskentelen ArtsEqual-hankkeen tutkimusryhmä #4:n tutkimussihteerinä. Lisäksi kirjoitan teemoista taiteen ja tasa-arvon ympärillä.

Taiteentutkijana olen kiinnostunut erilaisista tavoista määritellä taidetta ja sen sisältöjä eri aikoina. Yhteiskunnalliset taiteen instituutiot ovat mielenkiintoni ytimessä. Pro gradu -tutkielmani ”Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät” käsitteli kulttuuripoliittisen saavutettavuuden periaatteen vaikutuksia siihen, miten musiikki nähdään ja arvotetaan osana saavutettavaa konserttitapahtumaa. 

TIETEELLISET JULKAISUT

Teikari, Anne. Tulossa. 2018. ”’Ajattelin musiikkia sinänsä, että siinä on kaiken musiikin tarkoitus’ – Suoratoistettu etäkonsertti ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuus”. Musiikki 1/2018. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura.

Teikari, Anne. 2016. ”Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät”. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100044/GRADU-1479118343.pdf?sequence=1 

Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Raudaskoski, Sanna, Colliander & Marjukka, Pimiä & Annina & Rantanen, Anna & Teikari, Anne. 2014. ”Moniaineksinen etäkonsertti: neksusanalyysi musiikillisen toiminnan tutkimusmetodina”. Musiikki 44 (2014): 1–2. 6–28. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura.

POPULAARIT JULKAISUT

Karttunen, Sari & Rautiainen, Pauli & Lehtonen, Jussi & Teikari, Anne & Sandal, Gökçe & Pöyhönen, Sari & Haapakangas, Eeva-Leena. 2017. ”Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena”. ArtsEqual Policy brief 4/2017. 

Teikari, Anne. 2017. ”Säveltäjien yhteisöllisyys ja romanttisen säveltäjäkuvan purkutalkoot”. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Kompositio. 15.12.2017.

Teikari, Anne. 2017. ”Tulevaisuuden ooppera ei ole talo – Tarkastelussa orkesterien ohjelmistot ja taiteen saavutettavuus”. Taidetutka 2/2017. http://taidetutka.fi/2017/tulevaisuuden-ooppera-ei-ole-talo-tarkastelussa-orkesterien-ohjelmistot-saavutettavuuden-nakokulmasta/

Teikari, Anne. 2017. ”Striimattu taide – missä taide?” Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen blogi 1.2.2017. http://www.cupore.fi/fi/tietoa/blogi/striimattu-taide-missa-taide 

Teikari, Anne. 2016. "Kuin olisi keskellä kokonaista, elävää taideteosta". Equally Well -blogi 14.11.2016. https://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/kuin-olisi-keskellä-kokonaista-elävää-taideteosta 

Teikari, Anne. 2011. ”Uulu kuuluu! Laajasti, iloisesti ja kantavasti”. Rumba 25.2.2011. https://www.rumba.fi/uutiset/uulu-kuuluu/ 

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT JA TUOTANNOT

Keskustelun moderaattori. ”Säveltäjä, ajan kansalainen” -keskustelu osana Korvat Auki -yhdityksen 40-vuotisjuhlavuotta musiikkiravintola Kapsäkissä. Keskustelijoina säveltäjä Riikka Talvitie, säveltäjä Lauri Supponen sekä musiikintutkija Juha Torvinen. Helsinki 9.10.2017.

Esitelmöitsijä. ”Saavutettava etäkonsertti ja musiikkiteos”. Suomen musiikintutkijoiden 21. symposiumi. Jyväskylä 19.4.2017.

Korvat auki -yhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiainejärjestön hallituksen jäsen 2010-2014. 

KANTAESITYKSET

Pimeä, hämärä, valoisa, kirkas. Sekakuorolle ja sähkökitaralle. Kantaesitys keväällä 2018.

Des Bonbons. Jousikvartetille. Kantaesitys Kokkolassa 24.4.2016. Chydenius-kapellin jousikvartetti.

Malja suuruuksille, joita ei ehkä synnykään.Kappale kahdeksalle laulajalle. Kantaesitys Helsingissä 16.11.2016. Grex Musicus -kuoron laulajat. Kappale sai erityismaininnan Helsingin yliopiston musiikkitieteen ainejärjestö Synkoopin sävellyskilpailussa.