Jutta Virolainen

Projektipäällikkö
Jutta Virolainen

Olen työskennellyt Cuporessa vuodesta 2012 lähtien. Olen toteuttanut useita tutkimuksia ja selvityksiä, vastannut viestinnästä sekä ollut mukana hankkeissa, joiden aihepiirit kattavat kulttuuripolitiikan kentän monialaisesti. Erityisosaamistani ovat muun muassa kansalaisten osallistumiseen ja osallisuuteen, kuntien kulttuuritoimintaan ja kehitykseen sekä kulttuurin vientiin ja kansainväliseen toimintaan liittyvät kysymykset. Viime aikoina työni on suuntautunut erityisesti politiikan arviointiin sekä vaikuttavuuden osoittamisen menetelmien kehittämiseen. Tutkimuksen lisäksi tärkeä osa työtäni on asiantuntija- ja kehittämistoiminta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Olen lisäksi Cuporen johtoryhmän jäsen.

Olen työskennellyt aiemmin mm. Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan yksikössä sekä Sirkuksen tiedotuskeskuksessa. Koulutustaustani on politiikkatieteissä (YTM), olen lisäksi suorittanut Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman (Aalto yliopisto). Valmistelen työn ohessa kulttuuripolitiikan/valtio-opin väitöskirjaa. Toimin myös Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran varapuheenjohtajana.

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Virolainen, J. (2016). Participatory turn in cultural policy? An analysis of the concept of cultural participation in Finnish cultural policy. Nordisk kulturpolitisk tidskrift 1/2016.

 

Muut julkaisut

Cuporen tutkijakollektiivi (2016). Kuusi kysymystä kulttuuripolitiikasta, AVEK-lehti 10/2016.

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016a). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen arviointi. http://www.patio.fi/web/pepa-2015-valtakunnallinen/kulttuuripalvelut

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016b). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lapin aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. https://www.patio.fi/web/pepa-2015-laavi/kulttuuripalvelut

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016c). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/suodatus?e=203168&m=18751&t=18756&y=18740

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016d). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/suodatus?e=134044&m=18751&t=18756&y=18740

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016e). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Itä-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/suodatus?e=145032&m=18751&t=18756&y=18740

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016f). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/suodatus?e=176590&m=18751&t=18756&y=18740

Virolainen, J. & asiantuntijatyöryhmä (2016g). Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva alueellinen peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/suodatus?e=192418&m=18751&t=18756&y=18740

Virolainen, J. & Karttunen, Sari (2016). Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä. Tutkimusta ja tietoa 1/2016. Cupore ja Visuaalisen taiteen keskus Frame. https://issuu.com/framefinland/docs/viennist___vuoropuheluun__vaikuttei

Virolainen, J. (2015). Kulttuuripoliittinen näkökulma osallistumiseen. Lindholm, Arto (toim.) Ei-kävijästä osalliseksi – Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/11/Arto-Lindholm-ei-kavijasta-osalliseksi.pdf

Virolainen, J. (2015). Näkökulmia osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen taiteen ja kulttuurin kentällä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja. Numero 1. http://www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi/sites/default/files/KPTVS2015.pdf

Virolainen, J. (2014). Kulttuuri vientituotteena. Kulttuuriviennin merkitykset ja tavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmateksteissä 2000-luvun alussa. L. Mankki & A. Vesikko (toim.) ”Jokapäiväinen valtamme”. Kielen ja ajan politologiaa. Vai pelkkää retoriikkaa? 12.  YFI julkaisuja, Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43346/978-951-39-5694-3.pdf?sequence=5

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012a). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut. Julkaisussa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskeiset arviot peruspalvelujen saatavuudesta vuonna 2011. Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialojen peruspalvelujen arviointi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 10/2012.

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012b). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut. Julkaisussa Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2011. Aluehallintoviraston arviointiraportti peruspalvelujen tilasta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 18/2012.

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012c). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut. Julkaisussa Peruspalvelujen tila 2011. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi. Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 13/2012.                        

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012d). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin valtionosuuslaitosten (museot, teatterit ja orkesterit) tuottamat palvelut. Julkaisussa Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2011. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2/2012.

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012e). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut. Julkaisussa Lapin aluehallintoviraston keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta vuonna 2011. Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 2/2012.

Virolainen, J. & Kaunisharju, K. (2012f). Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut. Julkaisussa Peruspalvelut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011. Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 1/2012.

Virolainen, J. (2011). Nordic Circus Survey. The Finnish Circus Information Centre, Helsinki. 2012. http://www.sirkusinfo.fi/images/PDFs/Nordic%20Circus%20Survey-fix-1.pdf

 

Arvioidut tieteelliset konferenssipaperit

Paperi Cultural Participation in Finland – A conceptual analysis. 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research, 25.–27.8.2015, Bø, Norja.

Paperi Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy Assessing the Participatory Turn and ‘New Democracy”, Superdemocracy conference 11.–12.12.2014, Helsinki.

Jäsenyydet asiantuntijatyöryhmissä

Kutsuttu asiantuntija: Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuuden arvioinnin ohjausryhmä, Cupore, 2016–

Kutsuttu asiantuntija: Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 2015–

Kutsuttu asiantuntija: Vapaa-aikatutkimuksen asiantuntijaryhmä, Tilastokeskus, 2015–

Kutsuttu asiantuntija: Kaikukortti-hankkeen ohjausryhmä, Kulttuuria kaikille -palvelu, 2015–

 

Osallistuminen tieteellisiin konferensseihin

Sari Karttunen & Jutta Virolainen: Network-based Internationalisation: The Case of Finnish Contemporary Art. Networks in the Global World. Multiple Structures and Dynamics: Applications of Network Analysis to European Societies and Beyond. 1.-3.7.2016, St. Petersburg, Russia.

Paperi Cultural Participation in Finland – A conceptual analysis. 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research, 25.–27.8.2015, Bø, Norja.

Paperi Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy Assessing the Participatory Turn and ‘New Democracy”, Superdemocracy conference 11.–12.12.2014, Helsinki.

Esitelmä A new shift in Finnish cultural policy? Examining the role of the state and a citizen in cultural policy. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 6.–7.10.2016, Jyväskylä, yhdessä Olli Jakosen kanssa.

Esitelmä Kulttuuriosallistumisen merkitykset muutoksessa – näkökulmia kulttuuriin osallistumiseen, osallistumattomuuteen ja osallisuuteen. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 12.–13.2.2015. Helsinki.

Esitelmä Näkökulmia osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen taiteen ja kulttuurin kentällä Sosiaalipolitiikan päivillä 23.–24.10.2014, Joensuu.

Esitelmä Osallistuminen, osallisuus ja osallistumattomuus taiteen ja kulttuurin kentällä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 24.–25.4.2014, Joensuu.

Puheenjohtaja, Cultural citizenship and identity -työryhmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 6.–7.10.2016, Jyväskylä.

Puheenjohtaja, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen -työryhmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 24.–25.4.2014, Joensuu.

 

Muu asiantuntijatyö

Esitelmä Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä. Art (net)works -seminaari, Kiasma 20.1.2016, yhdessä Sari Karttusen kanssa.

Luento Osallistuminen, osallistumattomuus ja osallisuus kulttuuriin. Kohti uutta kirjastolakia – Osallisuus ja kumppanuus -työpaja 21.9.2015, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen kirjastoseura.

Luento Kulttuuriosallistumisen merkitykset muutoksessa – näkökulmia kulttuuriin osallistumiseen, osallistumattomuuteen ja osallisuuteen. Osallistamisseminaari: Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hankkeen päätöseminaari, 29.4.2015, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK.

Luento Kulttuuriosallistumisen merkitykset muutoksessa – näkökulmia kulttuuriin osallistumiseen, osallistumattomuuteen ja osallisuuteen. 28.4.2015, Taiteen edistämiskeskus.

Mobility Grant for Young Researchers, The 8th ENCATC Young Researchers Forum on Cultural Policy and Management, 23rd ENCATC Annual Conference “The Ecology of Culture”. 21–23.10.2015, Lecce, Italia.

Haastattelu Kuinka suomalainen nykytaide kansainvälistyy? Yle Puheen Aamu. 22.1.2016.

 

Viimeisimmät luottamustehtävät

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry, hallitus

varapuheenjohtaja 2016–

sihteeri 2012–2016

rahastonhoitaja 2012–2014

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 16.–17.5.2013, Helsingin yliopisto, koordinaattori

 

Täydennyskoulutus

YTKn Pitkä kurssi – Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma 2013–2014, 20 op, Aalto yliopisto