Katja Oksanen-Särelä

Tutkija, VTM, LuK
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Katja Oksanen-Särelä

Olen toiminut tutkijana Cuporessa vuodesta 2019.  Cuporessa aloitin Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi -hankekokonaisuudessa, mutta sittemmin tutkimusaiheitani ovat olleet mm. taiteen ja kulttuurin rahoitus, mediakasvatus, musiikkikoulutus ja taiteen perusopetus sekä kulttuurihyvinvointi.

Koulutukseltani olen VTM (sosiologia) sekä LuK (informaatiotututkimus). Aiemmin olen ollut tutkijana Taideteollisen korkeakoulun Medialabissa, Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Taiteen keskustoimikunnassa. Olen työskennellyt myös tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston tutkijapalveluissa. Tutkimustyössäni ennen Cuporea olen käsitellyt mm. teknologian omaksumista, arkkitehtuurin julkista rahoitusta ja suomalaisen muotoilun kansainvälistymistä.

Nimi
Vuosi
Tutkijat

Julkaisuja

Oksanen-Särelä, Katja: Hyvä, paha verkostoituminen. Verkostojen merkitys työllistymisessä tv- ja elokuva-alalla. Teoksessa Salo, Antti-Veikko – Louhivuori, Leena (toim.) Työn ja koulun välissä. Työssäoppiminen media- ja tapahtuma-aloilla. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja nro 74, 2020.

Oksanen-Särelä, Katja: Muotoilun kansainvälistyminen. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. Taiteen keskustoimikunta, 2012.

Oksanen-Särelä, Katja: Taiteen ja tekniikan välimaastossa. Rakennustaiteen rahoitus 2000-luvulla ja arkkitehdin työn muutokset. Taiteen keskustoimikunta, 2011.

Oksanen-Särelä, Katja: Diversification of practice - the case of Nordic walking teoksessa Shove, Elizabeth - Pantzar, Mika (eds.): Manufacturing leisure: Innovations in fun, leisure and well-being, Helsinki, NCRC Publications, 2004.

Koskijoki, Maria – Kommonen, Kari-Hans – Oksanen-Särelä, Katja – Oilinki, Iina – Arvilommi, Matti – Holm, Hanna: Asumisen arki ja unelmat. VVO 2001.

Oksanen-Särelä, Katja - Pantzar, Mika: SMART LIFE VERSION 3. 0 — Representations of Everyday Life in Future Studies. Teoksessa Gronow, Jukka - Warde, Alan (eds.): Ordinary Consumption. Routledge, 2001.

Oksanen-Särelä, Katja: Tulevaisuuden arki. Kuinka elämme teknologian kanssa? Teoksessa Hyvönen, Kaarina - Juntto, Anneli - Laaksonen, Pirjo - Timonen, Päivi, (toim.):Hyvää elämää - 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta. Tilastokeskus & Kuluttajatutkimuskeskus 2000.

Oksanen-Särelä, Katja: Invisible technologies - invisible boundaries? Teoksessa Sloane, Andy - van Rijn, Felix (eds.): Home Informatics and Telematics- Information, Technology and Society. Kluwer Academic publishers, 2000.

Eriksson, Päivi - Oksanen-Särelä, Katja - Pantzar, Mika: Just a tool? Metaphors of personal computers in advertising texts. Kuluttajajatutkimuskeskuksen julkaisusarja 13/1998.

Korhonen, Inkeri - Oksanen, Katja: Kertomuksen semiotiikkaa. Teoksessa Sulkunen, Pekka - Törrönen, Jukka (toim): Semioottisen sosiologian näkökulmia. Gaudeamus, Helsinki, 1997.

 

Opinnäytteet

Oksanen-Särelä, Katja: Intellektuaalinen omistusoikeus ja digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta informaation käytön sääntelijöinä. Kandidaatintutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009.

Oksanen-Särelä, Katja: Tehokas, rationaalinen käyttäjä. Tietokonemainonnan kuluttajakuva. Pro gradu-tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

 

Muita julkaisuja

Helsinki-Tallinn. Facts and figures 2014. City of Helsinki Urban Facts, The Development Service of Tallinn City Office, 2014.

Solmutyöskentelyä Viikin tiedekirjastossa. Verkkari 08/2009.