Katja Oksanen-Särelä

Tutkija, VTM, LuK
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Katja Oksanen-Särelä

Olen työskennellyt tutkijana Cuporessa keväästä 2019. VTM-tutkinnon suoritettuani olen ollut tutkijana Taideteollisen korkeakoulun Medialabissa, Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Taiteen keskustoimikunnassa. Informaatiotutkimuksen opintojen jälkeen olen työskennellyt myös tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston tutkijapalveluissa. Tutkimustyössäni olen käsitellyt mm. teknologian omaksumista, arkkitehtuurin julkaista rahoitusta ja suomalaisen muotoilun kansainvälistymistä. Cuporessa olen työskennellyt Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi -hankekokonaisuudessa, sekä monissa muissa hankkeissa.

Julkaisuja

Oksanen-Särelä, Katja: Muotoilun kansainvälistyminen. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. Taiteen keskustoimikunta, 2012.

Oksanen-Särelä, Katja: Taiteen ja tekniikan välimaastossa. Rakennustaiteen rahoitus 2000-luvulla ja arkkitehdin työn muutokset. Taiteen keskustoimikunta, 2011.

Oksanen-Särelä, Katja: Diversification of practice - the case of Nordic walking teoksessa Shove, Elizabeth - Pantzar, Mika (eds.): Manufacturing leisure: Innovations in fun, leisure and well-being, Helsinki, NCRC Publications, 2004.

Koskijoki, Maria – Kommonen, Kari-Hans – Oksanen-Särelä, Katja – Oilinki, Iina – Arvilommi, Matti – Holm, Hanna: Asumisen arki ja unelmat. VVO 2001.

Oksanen-Särelä, Katja - Pantzar, Mika: SMART LIFE VERSION 3. 0 — Representations of Everyday Life in Future Studies. Teoksessa Gronow, Jukka - Warde, Alan (eds.): Ordinary Consumption. Routledge, 2001.

Oksanen-Särelä, Katja: Tulevaisuuden arki. Kuinka elämme teknologian kanssa? Teoksessa Hyvönen, Kaarina - Juntto, Anneli - Laaksonen, Pirjo - Timonen, Päivi, (toim.):Hyvää elämää - 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta. Tilastokeskus & Kuluttajatutkimuskeskus 2000.

Oksanen-Särelä, Katja: Invisible technologies - invisible boundaries? Teoksessa Sloane, Andy - van Rijn, Felix (eds.): Home Informatics and Telematics- Information, Technology and Society. Kluwer Academic publishers, 2000.

Eriksson, Päivi - Oksanen-Särelä, Katja - Pantzar, Mika: Just a tool? Metaphors of personal computers in advertising texts. Kuluttajajatutkimuskeskuksen julkaisusarja 13/1998.

Korhonen, Inkeri - Oksanen, Katja: Kertomuksen semiotiikkaa. Teoksessa Sulkunen, Pekka - Törrönen, Jukka (toim): Semioottisen sosiologian näkökulmia. Gaudeamus, Helsinki, 1997.

 

Opinnäytteet

Oksanen-Särelä, Katja: Intellektuaalinen omistusoikeus ja digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta informaation käytön sääntelijöinä. Kandidaatintutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009.

Oksanen-Särelä, Katja: Tehokas, rationaalinen käyttäjä. Tietokonemainonnan kuluttajakuva. Pro gradu-tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

 

Muita julkaisuja

Helsinki-Tallinn. Facts and figures 2014. City of Helsinki Urban Facts, The Development Service of Tallinn City Office, 2014.

Solmutyöskentelyä Viikin tiedekirjastossa. Verkkari 08/2009.