Olli Jakonen

Erikoistutkija, YTT
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Olli Jakonen

Olen Cuporen erikoistutkija ja työskennellyt Cuporessa vuoden 2014 kesäkuusta alkaen useissa erilaisissa arviointi- ja tutkimushankkeissa. Erityisosaamistani ovat seuraavat kulttuuripolitiikan teemat: suomalaisen kulttuuripolitiikan rakenteet ja tavoitteet, kulttuurin rahoitus, ohjaus sekä hallintamallit, toimeenpanon ja vaikuttavuuden arvioinnit, suomalaisten puolueiden kulttuuripolitiikka (ja tällä hetkellä erityisesti populistipuolueiden kulttuuripolitiikka Suomessa ja Ruotsissa), hallitusohjelmien kulttuuripolitiikka, kulttuurihyvinvointipolitiikka sekä koronapandemian vaikutukset kulttuuripolitiikkaan.

Olen julkaissut useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kulttuuripoliittisista teemoista (ks. muut julkaisut).

Vuoden 2023 alussa aloitin Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjan (https://journal.fi/kultpol/about) toisena päätoimittajana.

Aiemmin työurallani olen työskennellyt muun muassa vaalitoimitsijana, Jyväskylän yliopistolla projektitutkijana, Tampereen kaupungin tietopalveluissa sekä Kuvataideakatemian hallinnossa sekä harjoittelijana opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja kulttuuripolitiikan osastolla.

Taustaltani olen yhteiskuntatieteilijä ja politiikan tutkija. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) minulla on Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineesta pääaineena valtio-oppi (2013). Väittelin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikan oppiaineesta joulukuussa 2022. 

 

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Nimi
Vuosi
Tutkijat

Valikoima vertaisarvioituja artikkeleita ja muita tieteellisiä julkaisuja:

Jakonen, O. & Pyykkönen, M. (2023). The Politics of Economization of Cultural Policy. The institutional changes in the creative economy discourse and entrepreneurial artists in Finnish cultural policy. JULKAISUPROSESSISSA.

Jakonen, O. & Sokka, S. (2023). "We have no politics involved in state subsidies!" Civil servants as political actors within the system of cultural administration. JULKAISUPROSESSISSA.

Jakonen, O. & Sokka, S. (2022). Finnish cultural policy as public funding: regime view across policy domains. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 25(3), 293–313https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.3.9 

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S., Kanerva, A. (2022). “The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures". Teoksessa Salvador, E., Navarrette, T., & Srakar, A. (toim.) Cultural Industries and the COVID-19 Pandemic: A European Focus. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003128274 

Jakonen, O., & Sokka, S. (2021). ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” : Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä. Politiikka, 63(3), 285–310. https://doi.org/10.37452/politiikka.101896

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50–59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, O. (2020). Results-based steering as a tool for centralized art policy management and instrumentalization? Analysis of the Finnish Arts Council’s reformation, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 23(2), 125–142https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-04

Laitinen, L., Jakonen, O., Lahtinen, E., & Lilja-Viherlampi, L-M. (2020). From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland, Arts & Health,  14(1), 14–31. https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1827275

Jakonen, O., & Renko, V. (2019). Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus: Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 4(1), 36-51. https://doi.org/10.17409/kpt.83622

Kangas, A., Sokka, S., Itkonen, H. & Jakonen, O. (2018). Aktiiviset osallistujat – Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 13. https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/02/aktiiviset-osallistujat-kuntalaiset-kulttuuri-ja-liikuntapalvelujen-kehittajina.pdf 

Jakonen, O. (2017). Kulttuuripolitiikka ja nationalismi kilpailuvaltio-Suomessa: innovatiivinen luova talous, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, https://doi.org/10.17409/kpt.60100

Jakonen, O. (2015). Kansakunnasta kansalliseen kilpailukyky-yhteisöön. Suomen kulttuuripolitiikka suhteessa globaaleihin ideologioihin ja kulttuuripolitiikan virtauksiin 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.), Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Baltic Circle/Checkpoint Helsinki. https://static1.squarespace.com/static/5e8db88e9b414c762da84c63/t/5f60bce5817dfc4262ace78e/1600175338079/taidepoliittinen_kasikirja_pieni.pdf 

Jakonen, O. (2015). Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75118/okm12.pdf?sequence=1 

Kangas, A., Jakonen O., & Havimäki, S-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75223/okm11.pdf 

Opinnäytteet

Väitöskirja

Jakonen, Olli (2022). Kulttuuripolitiikkaa strategisessa valtiossa: taiteen ja kulttuurin ohjaus ja rahoitus hallinnollisena politiikkana. JYU DISSERTATIONS 565. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Pro gradu

Jakonen, Olli (2013). Kilpailu- vai hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa? Kulttuuri, nationalismi ja talous Suomen eduskuntapuolueiden ohjelmien sivistys- ja kulttuuripolitiikassa 2000-luvulla. 

Toimituskunnan jäsen, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 2020–2022.

Päätoimittaja, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, alkaen tammikuusta 2023.

Jäsen, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura