Olli Ruokolainen

Erikoistutkija, HT
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Olli Ruokolainen

Koulutukseltani olen aluetieteilijä. Väittelin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta vuonna 2017 aiheena kulttuuritoimintojen strateginen kehittäminen alue- ja kaupunkikontekstissa. Olen siis kiinnostunut siitä, miten kaupunkien kulttuuritoimintoja voidaan tukea ja hyödyntää pitkäjänteisesti yhdistämällä eri hallinnonalojen näkökulmia ja politiikkoja. Kulttuuritoiminnot eivät näyttäydy itselleni ensisijaisesti hallinnonaloina tai organisaatiorakenteina vaan kaupunkitasoisina elävinä kokonaisuuksina, joissa ihmiset tuottavat ja kuluttavat kulttuuria. Pyrin yhdistämään kulttuuripolitiikan tutkimukseen kaupunkikehittämisen, kaupunkisuunnittelun ja kansalaisosallistumisen näkökulmia.

Osallistuminen, osallisuus ja kaupunkitutkimus ovat näkyneet työssäni esimerkiksi ympäristöministeriön Lähiöohjelman rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuuriosallistumista 2020-luvun lähiöissä.

Vaikututukset ja vaikuttavuus ovat myös muodostuneet keskeiseksi osaksi tutkimustyötäni. Olen ollut mukana selvittämässä kulttuuritapahtumien, festivaalien ja taidelaitosten (aluetaloudellisia) vaikutuksia useissa hankkeissa. Vuosina 2019–2021 vedin Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksia tarkastellutta tutkimushanketta ja hiljattain olen työskentellyt muun muassa tiedeviestinnän vaikuttavuuden parissa.

Luonila, M. & Ruokolainen, O. (2023). “Happy, healthy and participatory citizens”: suburban cultural policy in the Finnish city of Jyväskylä. International Journal of Cultural Policy. Published online. doi.org/10.1080/10286632.2022.2160714

Häkli, J. Kallio, K.P. & Ruokolainen, O. (2023). City-Regionalization, Local Democracy and Civic Participation. In E. Pekkola, J. Johanson & M. Mykkänen (toim.), Finnish Public Administration: Nordic Public Space and Agency. Palgrave Macmillan.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Ruokolainen, O. (2022). Osallistuva seutulainen ja demokratia kaupunkiseutujen suunnittelussa. Teoksessa A. Jäntti, A. Kork, K. Kurkela, U. Leponiemi, H. Paananen, L. Sinervo & S. Tuurnas (toim.), Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus (s. 365–390). Vastapaino. http://doi.org/10.58181/VP9789517689953

Ruokolainen, O., Lefever, N. & Hirvi-Ijäs, M. (2022). Taiteen jälleenrakennus. Politiikka-analyysiä ja tapausesimerkkejä. Teoksessa J. Pekkarinen, K. Siltanen & M. Virkkala: Taidealan jälleenrakennus. Polkuja alan kestävään tulevaisuuteen. Taideyliopisto.

Häkli, J., Kallio K.P. & Ruokolainen, O. (2020). A missing citizen? Issue-based citizenship in city-regional planning. International Journal of Urban and Regional Research 44:5, 876–893.

Ruokolainen, O. Häkli, J. Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2018). Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 3:56.

Bäcklund, P. Ruokolainen, O. Häkli, J. & Kallio, K.P. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169.

Ruokolainen, O. (2017). Suunniteltu luovuus. Kulttuuritoiminnot ja strateginen aluekehittäminen. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2245. Tampereen yliopistopaino.

Ruokolainen, O. Suutari, T. Kolehmainen, J. Kujala, S. & Törmä, H. (2016). Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri. Alue ja ympäristö 45:1, 95–110.

Ruokolainen, O. "Kulttuuritoimintojen vaikutukset kaupungissa: kokemuksia Jyväskylästä", Suuri kulttuurikeskustelu, 12.3.2020 Kajaani.

Ruokolainen, O. & Sokka, S. Työryhmäesitys ”Taloudellisten vaikutusten tuolla puolen: Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten yhteistyötä ja merkitystä avaamassa.” Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, Tampere 14.12.2019.

Ruokolainen, O. "Visioning cultural facilities: preliminary thoughts on the case of Jyväskylä". Nordic Section of Regional Studies Association Conference, Seinäjoki 18.6.2019.

Ruokolainen, O. "Luovien toimialojen strateginen kehittäminen kaupungeissa". Elinvoimainen yhdyskunta - Pehmeät vai kovat elinvoiman lähteet? -seminaari. Elinvoimaverkosto. Kuntatalo, Helsinki 28.5.2019.