Olli Ruokolainen

Erikoistutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Olli Ruokolainen

Työskentelen parhaillaan Jyväskylän taidelaitosten aluetalous-, elinkeino- ja hyvinvointivaikutuksia selvittävässä hankkeessa. Koulutukseltani olen aluetieteilijä ja väittelin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta vuonna 2017 aiheena kulttuuritoimintojen strateginen alue- ja kaupunkikehittäminen. Olen siis kiinnostunut siitä, miten kaupunkien kulttuuritoimintoja voidaan tukea ja hyödyntää pitkäjänteisesti yhdistämällä mm. kulttuuri-, elinkeino-, innovaatio- ja osaamispolitiikan näkökulmia. Kulttuuritoiminnot eivät näyttäydy itselleni ensisijaisesti hallinnonaloina tai organisaatiorakenteina vaan kaupunkitasoisina elävinä kokonaisuuksina, joissa ihmiset tuottavat ja kuluttavat kulttuuria.

Kulttuuritoimintoja koskevan väitöstutkimukseni lisäksi olen ollut aluetutkijana mukana selvittämässä kulttuuritapahtumien aluetaloudellisia vaikutuksia ja merkityksiä. Lisäksi olen tarkastellut yleisemmin kaupunkikehittämisen sekä yhdyskuntasuunnittelun prosesseja, sekä yksittäisissä selvityksissä että strategisessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa.

Pyrinkin yhdistämään kulttuuripolitiikan tutkimukseen havaintojani kaupunkikehittämisestä, kaupunkisuunnittelusta ja kansalaisosallistumisesta.

Häkli, J., Kallio K.P. & Ruokolainen, O. (2019). A missing citizen? Issue-based citizenship in city-regional planning. International Journal of Urban and Regional Research. (forthcoming)

Ruokolainen, O. Häkli, J. Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2018). Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 3:56.

Bäcklund, P. Ruokolainen, O. Häkli, J. & Kallio, K.P. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169.

Ruokolainen, O. (2017). Suunniteltu luovuus. Kulttuuritoiminnot ja strateginen aluekehittäminen. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2245. Tampereen yliopistopaino.

Ruokolainen, O. Suutari, T. Kolehmainen, J. Kujala, S. & Törmä, H. (2016). Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri. Alue ja ympäristö 45:1, 95–110.