Sakarias Sokka

Erikoistutkija, YTT, FM
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sakarias Sokka

Olen työskennellyt Cuporessa erikoistutkijana toukokuusta 2016 lähtien. Työssäni toimin sekä tutkimushankkeista vastaavana tutkijana että tutkimustiimin jäsenenä useissa hankkeissa. Ajankohtaiset tutkimushankkeeni liittyvät etenkin valtion taide- ja kulttuurirahoitukseen, vaikuttavuuteen, ja taide- ja taiteilijapolitiikkaan. Cuporessa olen johtoryhmän sekä tutkimuksen johtoryhmän jäsen ja kesästä 2023 alkaen varajohtaja.

Olen myös kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa. Väittelin vuonna 2012. Peruskoulutukseltani olen historiantutkija (FM) ja sosiologi (YTM).

Kuulun kulttuuripolitiikan pohjoismaisen tieteellisen journaalin toimituskuntaan. Toimin sen päätoimittajana nelivuotiskauden 2017-2021. Vuodet 2017-2022 olin Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran hallituksen jäsen.

Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin Jyväskylän yliopistossa (2004–2016) kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opetus- ja kehitystehtävissä (assistentti, yliopistonopettaja, yliopistonlehtori), tutkijana, sekä vuosina 2014–2015 myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattorina. Yliopistotehtävieni rinnalla olin myös yli seitsemän vuoden ajan (2007–2014) SKR:n Keski-Suomen rahaston asiamies.

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Nimi
Vuosi
Tutkijat

VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT

Jakonen, Olli & Sokka, Sakarias (2022), Finnish cultural policy as public funding: Regime view across policy domains. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 25(3), 293-313.

Pyykkönen, Miikka, Sokka, Sakarias & Kurlin Niiniaho, Ari (2022), Artrepreneurs and the autnonomy paradox, Cultural Trends.

Sokka, Sakarias & Badia, Francesco & Kangas, Anita & Donato, Fabio (2021), ”Governance of cultural heritage: towards participatory approaches.” European Journal of cultural management and policy, 11 (1), 4–19.

Jakonen, Olli & Sokka, Sakarias (2021), "'Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!': Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä." Politiikka, 63(3).

Pyykkönen, Miikka & Sokka, Sakarias & Kurlin Niiniaho Ari (2021), "Yrittäjätaiteilijat vapauden, luovuuden ja toimeentulon rajapinnoilla." Työelämän tutkimus, 19(1).

Kangas, Anita & Sokka, Sakarias (2015), “Cultural access and activation: Civic participation in local sustainable communities.” Teoksessa: Hristova, Dracisevic-Sesic & Duxbury (eds.) Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis. Routledge Studies in Culture and Sustainable Development. Routledge.

Sokka, Sakarias (2014), ”Fakkiutunut hallinto ei ymmärrä kulttuuripoliittista valtaa.” T&E (Tiede ja edistys), no. 3/2014, s. 214–224.

Sokka, Sakarias (2012), ”Vertaisarviointi ja vallankäyttö valtion taidelautakunnissa 1918−1939.” Historiallinen Aikakauskirja, 110(1), 21−34.

Kangas, Anita & Sokka, Sakarias (2011), ”Renforcer la nation en cultivant la population – L'impératif de la politique culturelle finlandaise. ” Teoksessa: Poirrier (toim.) Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011. La Documentation française: Paris.

Pyykkönen, Miikka & Simanainen, Niina & Sokka, Sakarias (2009), ”Introduction – O Culture, Where Art Thou? Teoksessa: Pyykkönen, Simanainen & Sokka (toim.) What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. SoPhi 114. Minerva: Helsinki/Jyväskylä.

Sokka, Sakarias (2007), “A Socio-historical View of Cultural Policies.” Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 10(2), 60–81.

Sokka, Sakarias & Kangas, Anita (2007), “At the Roots of Finnish Cultural Policy: Intellectuals, Nationalism, and the Arts.” International Journal of Cultural Policy, 13(2), 185–202.

Sokka, Sakarias & Kangas, Anita (2006), “From Private Initiatives towards the State Patronage.” Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 9(1), 116–136.

KIRJAN TAI KOKOOMATEOKSEN OSA

Sokka, Sakarias (2022). "Aims and allocations of public funding for culture in Finland." In: Sokka, S. (ed.), Cultural policy in the Nordic welfare states: aims and functions of public funding for culture. Nordisk kultrufakta 2022:01. Nordic Council of Ministers.

Sokka, Sakarias & Johannisson, Jenny (2022). "Introduction: Cultural policy as a balancing act." In: Sokka, S. (ed.), Cultural policy in the Nordic welfare states: aims and functions of public funding for culture. . Nordisk kultrufakta 2022:01. Nordic Council of Ministers.

Renko, Vappu & Luonila, Mervi & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (2019). ”European Capitals of Culture in Finland.” Teoksessa: Schneider, W. & Jacobnsen, K. (toim.) Transforming Cities. Paradigms and potentials of Urban Development Within the “European Capital of Culture”, s. 223-232. 

VERTAISARVIOIMATTOMAT KIRJOITUKSET TIETEELLISISSÄ AIKAKAUSLEHDISSÄ

Makarychev, Andrey, Pyykkönen, Miikka & Sokka, Sakarias (2020), "Culture as an instrument." Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(2), 81−85.

Sokka, Sakarias (2020), "Cultural policy research spread across disciplines and administrative sectors." Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(1), 5−6.

Sokka, Sakarias (2019), "Rhetoric and practice do not always meet in the implementation of cultural policies." Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 22(1), 5−7.

Sokka Sakarias, Tobias Harding, Linnéa Lindsköld & Nanna Kann-Rasmussen (2018), ”To lead or not to lead? And how?” Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 21(2), 159−160.

Sokka, Sakarias (2018), “It’s all about policy. Introduction to issue 1/2018.” Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 21(1), 3−4.

Sokka, Sakarias (2017), “Against collective delusions and miscopnceptions – Introduction to issue 1-2/2017.” Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 20(1-2), 5−7.

Sokka, Sakarias (2015), Book review of McGuigan (ed.) (2014), Raymond Williams on Culture and Society: Essential Writings. International Journal of Cultural Policy, 21(5), 631–633.

Sokka, Sakarias (2012), ”’Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!’: Taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa.” Lectio praecursoria 24.11.2012. Ennen ja nyt – Historian tietosanomat, no. 2/2012. Turun yliopisto. (www.ennenjanyt.net)

ARTIKKELIT KONFERENSSIJULKAISUISSA

Jakonen, Olli, Renko, Vappu, Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (2019), "Culture and cross-sectoral collaboration in the city of Espoo" (NCCPR2019, Proceedings: konferenssiosallistujille avoin nettijulkaisu).

Sokka, Sakarias (2018), ”Role of culture and sport policies in generating wellbeing among local residents” (ICCPR2018, Proceedings: konferenssiosallistujille avoin nettijulkaisu).

Sokka, Sakarias (2017), “Participatory procedures in arts policy” (NCCPR2017, Proceedings).

Sokka, Sakarias (2012), ”Can public support of arts be fair?” (ICCPR2012, Proceedings: konferenssiosallistujille avoin nettijulkaisu).

Kangas, Anita & Sokka, Sakarias & Mertanen, Tomi (2010), ”Insomniac Isomorphia? Homogenization in Finnish Cultural Policy.” (ICCPR2010, Proceedings: konferenssiosallistujille avoin nettijulkaisu).

Sokka, Sakarias (2009), “Forging Familiar Paths? Cast of Finnish Art Policy.” (ESA2009 Full Papers: CD).

Sokka, Sakarias (2007), “Cultural Policy in a Spatiotemporal Review.” (The Third Nordic Conference on Cultural Policy Research: konferenssiosallistujille avoin nettijulkaisu).

Sokka, Sakarias & Kangas, Anita (2006), “Behind the Beginnings of the Finnish Cultural Policy.” (ICCPR2006, Proceedings: CD).

Sokka, Sakarias & Kangas, Anita (2005), “From Private Initiatives towards the State Patronage.” (Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Proceedings).

KUSTANNETUT TIETEELLISET ERILLISTEOKSET

Sokka, Sakarias & Kangas, Anita & Itkonen, Hannu & Matilainen Pertti & Räisänen Petteri (2014), Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu -sarjan julkaisu no. 77. KAKS: Sastamala.

TOIMITETUT KIRJAT

Sokka, Sakarias (ed.) (2022), Cultural policy in the Nordic welfare states: aims and functions of public funding for culture. Nordisk kultrufakta 2022:01. Nordic Council of Ministers.

Pyykkönen, Miikka & Simanainen, Niina & Sokka, Sakarias (2009), What About Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. SoPhi 114. Minerva: Helsinki/Jyväskylä.

JULKAISTUT KEHITTÄMIS- TAI TUTKIMUSRAPORTIT

Sokka, Sakarias (2016), Kolmen vuoden kokemukset. Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta.

Sokka, Sakarias & Haajanen, Marko (2002), Kulttuuri maakuntien vahvuutena: selvitys maakuntien liitoista alueellisten kulttuurilinjausten määrittäjinä. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja Nro 7/2002. Opetusministeriö: Helsinki.

ARTIKKELIT OPPIKIRJOISSA

Sokka, Sakarias (2007), ”Jälkisanat.” Teoksessa: Itkonen & Kaitavuori (toim.), Kansalliset kulttuurilaitokset. SKS: Helsinki.

Sokka, Sakarias (2007), ”Slutord.” Teoksessa: Itkonen & Kaitavuori (toim.), Våra nationella kulturinstitutioner. SLS: Helsingfors.

OPINNÄYTTEET

Sokka, Sakarias (2003), Kansallismielisyys, ’kulttuuri’ ja keisarillinen Saksa: kansallisvaltion ja sen hallinnon ’kulttuuriin’ perustuva legitimointi Heinrich von Treitschken (1834−1896) Berliinin yliopistossa pitämien luentojen ilmentämänä.

Sokka, Sakarias (2012), "Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!": taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 452. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

 

 • Lisäksi useita katsauksia ja lyhyempiä artikkeleita sekä yleistajuisia tekstejä ammattilehdissä ja suuremmalle yleisölle tarkoitetuissa julkaisuissa.

 

Ajankohtaiset tai viime vuosina päättyneet asiantuntija- ja luottamustehtävät:

 • Toimituskunnan jäsen, Nordisk kulturpolitisk tidsskriftThe Nordic Journal of Cultural Policy (1.1.2021-)
 • Kansallisen järjestelytoimikunnan jäsen, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2022 (Jyväskylä, 17.-18.3.2022).
 • Päätoimittaja, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift (1.1.2017-31.12.2020).
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran hallitus (varapj. 2017-18, pj. 2016-17).
 • Ohjausryhmän jäsen, Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin tilasto- ja tietoperustahanke (2019).
 • Kansallisen järjestelytoimikunnan jäsen, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2018 (Turku, 8.-9.11.2018).
 • Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) toiminnasta, selvitysmies (2016).
 • Kulttuuripolitiikan alan väitöskirjan ohjausryhmän jäsen (2016-).
 • Kansallisen järjestelytoimikunnan jäsen (2016-2017), Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR) / den 8. nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning (Hki, 23.-25.8.2017).
 • Alvar Aalto -seura, hallituksen jäsen (2013-2017).
 • Asiamies, Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö (2015-2016).
 • Kansallisen järjestelytoimikunnan jäsen, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät (Jkl, 6.-7.10.2016).
 • Jäsen kahden kulttuuripolitiikan alan väitöskirjan arvosanalautakunnassa (2015, 2016).
 • Jyväskylän yliopiston kulttuuritoimikunta (2015-2016).
 • Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (varajäsen 2014-2016, jäsen 2009-2013).
 • SKR:n taiderahoitusta selvittäneen työryhmän jäsen (2013-2015).