Sari Karttunen

Erikoistutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sari Karttunen

Tulin Cuporeen erikoistutkijaksi vuonna 2010. Aiemmin työskentelin mm. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä ja Tilastokeskuksessa. Erikoisalojani ovat taideammattien tutkimus ja kulttuurin tilastollinen kuvaus. Olen suorittanut valtiotieteen maisterin, taiteen lisensiaatin ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnot, ja olen ollut vuodesta 2005 lähtien kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Vuosina 2015-2021 vedin Cuporessa Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-hankkeen alaryhmää ”Socially responsible arts institutions and artists”. Oma tutkimukseni siinä koski yhteisötaiteilijoiden toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Hanke sai rahoitusta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta. Tällä hetkellä työskentelen puoliksi Cuporessa ja puoliksi Taideyliopistossa, jossa jatkan yhteisötaiteen tutkimusta Music for Social Impact -hankkeessa.

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Nimi
Vuosi
Tutkijat

Julkaisuja (2015-)

Ilmola-Sheppard, L., Rautiainen, P. Westerlund, H., Lehikoinen, K., Karttunen, S., Juntunen, M-L. & Anttila, E. (2021). ArtsEqual: Tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana. Helsinki: Taideyliopisto.

Kantonen, L. & Karttunen, S. (2021). Yhteisötaiteen etiikka – kirjoituksia vastuusta, vallasta ja vapaudesta. Teoksessa L. Kantonen & S. Karttunen (toim.) (2021). Yhteisötaiteen etiikka. Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle, 9–40. Kokos 10. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Karttunen, Sari (2021). Väestön moninaistumisen haaste – huomioita Vapaa-aikatutkimuksen paikantuneisuudesta. Teoksessa R. Hanifi, J. Haaramo & K. Saarenmaa (eds.) Mitä kuuluu vapaa-aikaan? Tutkimus, tieto ja tulkinnat, 249–268. Helsinki: Tilastokeskus.

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S. & Kanerva, A. (2021). The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Field of Finnish Cultural Industries: Revealing and Challenging Policy Structures. Teoksessa E. Salvador, T. Navarrete & A. Srakar (toim.) Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic: A European Focus. Routledge.  

Westerlund, H., Karttunen, S., Lehikoinen, K., Laes T., Väkevä, L. & Anttila, E. (2021) Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity. International Journal of Education & the Arts. http://www.ijea.org/v22n8/

Karttunen, S. & Mäenpää, M. (2020). Koronakriisi kärjistää kulttuuritalouden rakenteellista epävakautta ja epätasa-arvoa. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2020, 46–49.

Karttunen, S. (2020). Yhteisötaiteen mikroetiikka – tietoisuutta arjen eettisistä valinnoista ja niiden seurauksista. Taidetutka 21.1.2020. http://taidetutka.fi/2020/yhteisotaiteen-mikroetiikka-tietoisuutta-arjen-eettisista-valinnoista-ja-niiden-seurauksista/

Luonila, M., Kurlin, A. & Karttunen, S. (2020). Capturing societal impact: the case of state-funded festivals in Finland. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 13 (3): 397–418.

Sloboda, J., Baker, G., De bisschop, A., Karttunen, S., Mazzola, A., Rojas, J., Van Zijl, A., Westerlund, H. & Zapata Restrepo, G. (2020). Music for Social Impact: an overview of context, policy and activity in four countries, Belgium, Colombia, Finland, and the UK. Musiikkikasvatus – Finnish Journal of Music Education 23 (1–2), 116–143.

Karttunen, S. (2019). Self-Precarization and Structural Poverty: The Case of Finnish Grant-Oriented Visual Artists. Recherches sociologiques & anthropologiques 50 (2), 27–51.

Karttunen, S. & Houni, P. (2018). ArtsEqual 2015–2021: The challenges of a Large-Scale Research Initiative in Finland. Conjunctions 5 (1), 1–11.   

Karttunen, S. & Luonila, M. (2017). Festivals in Finnish Cultural Policies: Cure-All or False Hope? HTHIC Heritage, Tourism and Hospitality International Conference 2017. Conference Proceedings. University of Turku & Elgin Co. Publication of Turku School of Economics, Pori Unit A55/2017, 115–125.

Karttunen, S. (2017). Naiskysymys ei ole kadonnut taiteesta. 100 puheenvuoroa taiteen -blogi. Taiteen edistämiskeskus 22.6.2017. http://100puheenvuoroataiteesta.taike.fi/naiskysymys-ei-ole-kadonnut-taiteesta/

Karttunen, S. (2017). Laajentuva taiteilijuus – yhteisötaiteilijoiden toiminta ja identiteetti hybridisaatio-käsitteen valossa. TAHITI 1/2017.

Myllyntaus, O., Karttunen, S., Ruokonen, I. & Ruismäki, H. (2017). Julkinen taide osana opiskeluympäristöä: lukiolaisten kokemuksia. Nuorisotutkimus 1–2/2017, 55–78.  

Karttunen, S. (2016). Kulttuuritapahtumien alueellinen saavutettavuus: tilastollisen analyysin kulttuuripoliittista tulkintaa. Teoksessa S. Silvanto (toim.) Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 12/2016, 152–157. Helsinki: Cupore.

Aaltonen, T. & Karttunen, S. (2015). Suomalainen taiteilijapolitiikka: apurahatuesta perusoikeuksien toteuttamiseen. Teoksessa I. Heiskanen ym. (toim.). Taiteen ja kulttuurin kentät, 231–309. Helsinki: Tietosanoma.

Karttunen, S. (2015). Kuinka tutkia kuraattorien esiinnousua ja roolia nykytaiteen tuotannossa? Taustaa taidesosiologiselle tutkimukselle. TAHITI 2/2015.

Karttunen, S. (2015). Paljonko Suomessa on valokuvaajia? Ammattilaisten määrän kehitys valokuvauksen erikoisaloilla vuoden 1990 jälkeen. Teoksessa M. Salo (toim.) Jokapaikan valokuva. Suomalaisen valokuvauksen digitalisoituminen 1992–2015. Helsinki: Musta Taide/Aalto ARTS Books.

Karttunen, S. (2015). Valtionavustukset kulttuuripolitiikan ohjausvälineinä. Huomioita opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdystä pika-analyysistä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2015, 108–123.

Virolainen, J. & Karttunen, S.  (2016). Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä. Helsinki: Frame-säätiö.

Westerlund, H., Lehikoinen, K., Anttila, E., Houni, P., Karttunen, S., Väkevä, L. Furu, P., Heimonen, M., Jansson, S.-M., Juntunen, M.-L., Kantonen, L., Laes, T., Laitinen, L., Laukkanen, A. & Pässilä, A. (2015). Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual-konsortio). Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia, Strateginen tutkimus.

 

Työryhmäjäsenyyksiä ja luottamustehtäviä (2015-)

2021–2023: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, johtokunnan jäsen

2019-2021: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, puheenjohtaja

2018-2019: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, varapuheenjohtaja

2013–2017: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, johtokunnan jäsen

2012–2021: Tilastokeskuksen kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmä, jäsen2016–2018: Framen kuvataiteen tilastoinnin ohjausryhmä, puheenjohtaja

2016–2019: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran hallitus, varajäsen

2015–2016: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama taide- ja kulttuuritapahtumapoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä, jäsen

2015–2017: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama prosenttiperiaatteen edistämisen ohjausryhmä, jäsen

2014–2017: Ympäristötaiteen säätiön valtuuskunta, varajäsen

2014–2021: Helsingin tutkijanaiset ry:n hallitus, varajäsen /jäsen

2012–2017: Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus, varajäsen

 

Vastaväitökset

2021:Katri Talaskivi, "Kieli-ideologia ja kirjailijakäsitys 2010-luvun Suomessa", Jyväskylän yliopisto

2016: Jenni Mäenpää, "Todeksi tehty valokuva", Tampereen yliopisto

2015: Tuija Luukkanen-Hirvikoski, “Yritysten taidekokoelmat”, Jyväskylän yliopisto

2013: Mia Muurimäki, “Nykytaiteen politiikka museokontekstissa” (Raine Koskimaan kanssa), Aalto-yliopisto