Sari Karttunen

Erikoistutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sari Karttunen

Tulin Cuporeen erikoistutkijaksi vuonna 2010. Aiemmin työskentelin mm. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä ja Tilastokeskuksessa. Erikoisalojani ovat taideammattien tutkimus ja kulttuurin tilastollinen kuvaus. Olen suorittanut valtiotieteen maisterin, taiteen lisensiaatin ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnot, ja olen ollut vuodesta 2005 lähtien kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Tällä hetkellä vedän Cuporessa Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-hankkeen alaryhmää ”Socially responsible arts institutions and artists”. Oma tutkimukseni koskee yhteisötaiteilijoiden toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Hanke saa rahoitusta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta. Olen mukana myös useissa muissa Cuporen hankkeissa, kuten EspooCultissa, jossa vastuullani on kulttuuriosallistumista tarkasteleva työpaketti.

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Nimi
Vuosi
Tutkijat

Julkaisuja (2010-)

Tulossa: Self-precarization and structural poverty: the case of Finnish grant-oriented visual artists. Recherches sociologiques & anthropologiques.

2018 (P. Hounin kanssa): ArtsEqual 2015–2021: The challenges of a Large-Scale Research Initiative in Finland. Conjunctions 5 (1), 1–11.   

2017 (M. Luonilan kanssa): Festivals in Finnish Cultural Policies: Cure-All or False Hope? HTHIC Heritage, Tourism and Hospitality International Conference 2017. Conference Proceedings. University of Turku & Elgin Co. Publication of Turku School of Economics, Pori Unit A55/2017, 115–125.

2017: Naiskysymys ei ole kadonnut taiteesta. 100 puheenvuoroa taiteen -blogi. Taiteen edistämiskeskus 22.6.2017. http://100puheenvuoroataiteesta.taike.fi/naiskysymys-ei-ole-kadonnut-taiteesta/

2017: Laajentuva taiteilijuus – yhteisötaiteilijoiden toiminta ja identiteetti hybridisaatio-käsitteen valossa. TAHITI 1/2017.

2017: Yritykset taidekokoelmien haltijoina. Arvio teoksesta Luukkanen-Hirvikoski, T. (2015). Yritysten taidekokoelmat Suomessa. Keräilypolitiikat, taiteen esittämisen käytännöt ja merkitykset elinkeinoelämässä. Jyväskylä Studies in Humanities 261. Jyväskylän yliopisto. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2016, 202–203.

2017 (O. Myllyntauksen, I. Ruokosen ja H. Ruismäen kanssa): Julkinen taide osana opiskeluympäristöä: lukiolaisten kokemuksia. Nuorisotutkimus 1–2/2017, 55–78.  

2016: Kulttuuritapahtumien alueellinen saavutettavuus: tilastollisen analyysin kulttuuripoliittista tulkintaa. Teoksessa S. Silvanto (toim.) Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 12/2016, 152–157. Helsinki: Cupore.

2016: Taidemuotona ihmisten kanssa tekeminen. Teoksessa P. Kuitu (toim.) SOTESTA ja KULTTUURISTA  SOTEKUKSI. TEIJO-hankkeen 2015–2016 esitysselvitys. Lempäälä: Kulttuurikeskus PiiPoo.

2016 (M. Hirvi-Ijäksen ym. kanssa). Kuusi kysymystä kulttuuripolitiikasta. Avek 2/2016, 14–17.

2016 (J. Virolaisen kanssa): Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä. Helsinki: Frame-säätiö.

2016 (E. Väyrysen ym. kanssa): Taideasiantuntijuuden vahvistaminen rakentamisessa. Helsinki: Ympäristötaiteen säätiö.

2015: Socially Responsible Arts Institutions and Artists. Musiikkikasvatus 18 (2), 120–121.

2015: Kuinka tutkia kuraattorien esiinnousua ja roolia nykytaiteen tuotannossa? Taustaa taidesosiologiselle tutkimukselle. TAHITI 2/2015.

2015: Paljonko Suomessa on valokuvaajia? Ammattilaisten määrän kehitys valokuvauksen erikoisaloilla vuoden 1990 jälkeen. Teoksessa M. Salo (toim.) Jokapaikan valokuva. Suomalaisen valokuvauksen digitalisoituminen 1992–2015. Helsinki: Musta Taide/Aalto ARTS Books.

2015: Valtionavustukset kulttuuripolitiikan ohjausvälineinä. Huomioita opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdystä pika-analyysistä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2015, 108–123.

2015 (T. Aaltosen kanssa): Suomalainen taiteilijapolitiikka: apurahatuesta perusoikeuksien toteuttamiseen. Teoksessa I. Heiskanen ym. (toim.). Taiteen ja kulttuurin kentät, 231–309. Helsinki: Tietosanoma.

2015 (H. Westerlundin ym. kanssa): Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual-konsortio). Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia/Strateginen tutkimus.

2014 (R. Koskimaan kanssa): Mia Muurimäki: Nykytaiteen politiikka museokontekstissa (PhD Review). Nordisk Museologi 2/2014, 137–140.

2013 (K. Herrasen kanssa): Prosenttiperiaatteen toteutuminen ja julkisen taiteen hankintamallit 20 suurimmassa kaupungissa. Teoksessa Taidetta arkeen, Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit, 39–56. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5. Helsinki.

2012: Cultural policy indicators: Reflections on the role of official statisticians in the politics of data collection. Cultural Trends 2012 (1), 1–15.

2012: Kulttuurin alueellinen saatavuus. Hyvinvointikatsaus 2/2012, 48–54.

2012: Nykytaide on alojen, paikkojen ja kansallisuuksien rajoja ylittävää keskustelua (Miklos Gaálin haastattelu). Teoksessa P. Rajakari (toim.) Pohjan tähdet, 119–125. Helsinki: Suomen Valokuvataiteen museo.

2012: Valokuvan verkostoista kohti globaaleja taidemarkkinoita: Katsaus 1990-luvun puolenvälin tapahtumiin. Teoksessa P. Rajakari (toim.) Pohjan tähdet, 43–75. Helsinki: Suomen Valokuvataiteen museo.

2012 (M. Ruusuvirran ym. kanssa): Kuntien kulttuuri­toiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010. Helsinki: Kuntaliitto ja Cupore.

2010: From Photographers to Artists Working with Lens-Based Media: Helsinki as a Cradle of Training. Next Level 20, 73–84.

2010: Kulttuuri-indikaattorien politiikkaa. Hyvinvointikatsaus 1/2010, 41–45.

Väitöskirja

2002: Taiteilijan määrittely: Refleksiivisyyden esteitä ja edellytyksiä taide­poliittisessa tutkimuksessa. Joensuu: Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 53.

Työryhmäjäsenyyksiä ja luottamustehtäviä (2010-)

2016–2018: Framen kuvataiteen tilastoinnin ohjausryhmä, puheenjohtaja

2016–2019: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran hallitus, varajäsen

2015–2016: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama taide- ja kulttuuritapahtumapoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä, jäsen

2015–2017: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama prosenttiperiaatteen edistämisen ohjausryhmä, jäsen

2014–2017: Ympäristötaiteen säätiön valtuuskunta, varajäsen

2014–2017: Helsingin tutkijanaiset ry:n hallitus, varajäsen

2018-2019: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, varapuheenjohtaja

2013–2017: European Sociological Association, Research Network #2, Sociology of the Arts, johtokunnan jäsen

2012–2017: Tilastokeskuksen kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmä, jäsen

2012–2017: Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus, varajäsen

2012–2015: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jäsen

2012–2013: Helsingin tutkijanaiset ry:n hallitus, jäsen

2012: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama prosenttiperiaatteen edistämistä koskevan selvitystyön ohjausryhmä, jäsen

2010–2012: Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus, jäsen

2009–2010: Opetusministeriön asettama Kulttuurin tulevaisuuden selon­teko­toimikunta, asiantuntija

2009–2010: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) hallitus, jäsen

Vastaväitökset

2016: Jenni Mäenpään väitöskirja "Todeksi tehty valokuva", Tampereen yliopisto

2015: Tuija Luukkanen-Hirvikosken väitöskirja “Yritysten taidekokoelmat”, Jyväskylän yliopisto

2013: Mia Muurimäen väitöskirja “Nykytaiteen politiikka museokontekstissa” (Raine Koskimaan kanssa), Aalto-yliopisto