Aikaisemmat hankkeet

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on toteuttanut vuodesta 2002 alkaen tutkimuksia, laajempia ja suppeampia selvityksiä sekä arviointeja ja ennakointeja kulttuuripolitiikan alalta. Tutkimusten ja selvitysten tuloksia on julkaistu Cuporen julkaisusarjoissa sekä monissa yhteistyöjulkaisussa. Tuloksia on esitelty vuosien varrella myös lukuisissa seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Tältä sivulta löydät Cuporessa aikaisempina vuosina toteutetut hankkeet. Hankkeet on ryhmitelty eri aihepiirien alle. Aihepiirit ovat Luovat alat ja kulttuurin tuotanto, Rahoitus ja ohjaus, Kulttuuriset oikeudet ja osallistuminen sekä Arviointi ja kehittäminen. Osa hankkeista asettuu luontevasti osaksi useampaa aihepiiriä.

Luovat alat ja kulttuurin tuotanto

Aihepiiriin kuuluvat muun muassa taiteen toimintaympäristöä kartoittavat hankkeet, taide- ja kulttuurialojen ennakointia ja osaamistarpeita koskevat hankkeet sekä tekijänoikeuteen ja nk. luoviin toimialoihin liittyvät hankkeet.

Rahoitus ja ohjaus

Aihepiirin hankkeissa tutkitaan kulttuurin rahoitusta ja kulttuuripoliittista ohjausta. Hankkeet voivat koskea esimerkiksi kulttuurihallinnon rakenteiden ja rahoituksen selvittämistä, rahoituksen tai ohjauksen vaikutuksia tai meneillään olevan muutostyön seurantaa ja arviointia.

Kulttuuriset oikeudet ja osallistuminen

Aihepiirin hankkeet liittyvät tasa-arvon, kulttuurioikeuksien ja kulttuuritoimintaan osallistumisen tematiikkaan. Hankkeissa voidaan tutkia muun muassa kulttuuriin osallistumista, eri ihmisryhmien keskinäistä asemaa suhteessa taide- ja kulttuurirahoitukseen sekä arvioida eri toimenpiteiden tasa-arvovaikutuksia.

Arviointi ja kehittäminen

Aihepiirin hankkeet liittyvät Cuporessa tehtyyn pitkäjänteiseen arviointimenetelmien kehittämistyöhön. Hankkeissa voidaan selvittää ja arvioida erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta taiteen ja kulttuurin piirissä sekä seurata ja arvioida meneillään olevia muutosprosesseja.