Elokuva-alalta valmistuneiden työllistyminen (2019-2020)

Cuporen ja Suomen Elokuvasäätiön yhteisessä tutkimushankkeessa selvitettiin elokuva- ja tv-alalta valmistuneiden työllistymistä, urapolkuja ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2005–2019 Aalto-yliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Arcadan elokuvalinjoilta valmistuneiden medianomien (AMK), kandidaattien, maistereiden ja tohtoreiden työllisyystilannetta.

Tutkimuksen tavoitteena oli avata elokuva-alan työmarkkinoilla vallitsevia käytänteitä ja tuottaa lisätietoa elokuva-alan ja sen rahoitusjärjestelmän kehittämiseen.

Tutkimuksen tulokset raportoitiin Cuporen julkaisusarjassa kesäkuussa 2020.

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »