Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli (2018)

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli -selvitys kartoitti kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta sekä arvioi kolmatta ja neljättä sektoria koskevia muutostekijöitä. Hanke toteutettiin konsortiona, johon kuuluivat Turun yliopisto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Turun yliopisto oli hankkeen päätoteuttaja ja vastasi hankkeen toiminnan toteutumisesta. Cupore toteutti kaksi kyselyä, toisen kaikille Manner-Suomen kuntien kulttuuritoiminnasta vastaaville henkilöille ja toisen valtakunnallisesti toimiville kolmannen sektorin edustajille.

 

 

 

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »