Kulttuurivientikoulutus (2007)

 

Cupore laati keväällä 2007 opetusministeriön kulttuurivientiyksikön toimeksiannosta selvityksen kulttuuriviennin koulutuksesta Suomessa.

Selvityksessä tarkasteltiin kulttuurin liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen ja kansainvälistymiseen tähtääviä koulutusohjelmia sekä kursseja taiteen ja kulttuurin aloilla sekä osana muiden alojen koulutusta. Tarkastelun kohteena oli sekä oppilaitosten perustutkintokoulutus että niiden tarjoama aikuiskoulutus.

Selvityksessä kulttuuriviennin katsottiin käsittävän sekä liiketoimintaperusteisen kulttuuriviennin että kansainvälisen kulttuuriyhteistyön. Päähuomio oli kulttuurin kansainvälisen liiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen osaamiseen tähtäävissä koulutussisällöissä. Selvityksessä painottui erityisesti välittäjäosaaminen. Aineistona kartoituksessa käytettiin oppilaitosten ja hankkeiden internetsivuja sekä niistä löytyviä tietoja opetuksesta ja koulutuksesta (vuosilta 2006-2007).

Selvitysaineisto on taittamaton käsikirjoitus ja se sisältää johdannon, yhteenvedon sekä liitetietoihin kootun koulutusorganisaatioaineiston. Lataa raportti valikossa Muut aineistot (alla).

 

Lisää » Vähemmän »
Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »