Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittämishanke (2009-2013)

Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittämishanke käynnistettiin toukokuussa 2009 Suomen kuntaliiton ja kuntien kulttuurijohtajien aloitteesta. Hanketta suorittamaan valittiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Hankkeeseen lähti mukaan 21 kaupunkia: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Hanke alkoi esiselvityksellä (Saukkonen & Herranen 2009, julkaisematon), joka keskittyi tarkastelemaan kaupunkien sen hetkisiä käytäntöjä kulttuuritoiminnan seurantaan, ohjaukseen ja arviointiin, olemassa olevia tietoaineistoja sekä kaupunkien kokemuksia olemassa olevista käytännöistä.

Syksyllä 2010 Suomen Kuntaliitto teki Cuporen kanssa sopimuksen jatkaa esiselvityksessä aloitettua kehittämistyötä. Jatkohankkeeseen lähti mukaan 22 kaupunkia. Jatkohankkeen tavoitteeksi tuli muodostaa kaikille soveltuva, tarkoin määritelty ja standardoitu indikaattorikokoelma, jonka ympärille kukin kaupunki voi halutessaan rakentaa omista tilanteistaan ja lähtökohdistaan nousevia täydentäviä indikaattoreita. Jatkohankkeen lopputuloksena syntyneessä indikaattorikokoelmassa on yhteensä 45 indikaattoria ryhmiteltynä 16 otsikon alle (Karttunen 2011, julkaisematon).

Laajassa indikaattorikokoelmassa määritelmien ja käsitteiden täsmentäminen jäi joiltain osin kesken. Tätä työtä jatkettiin valitsemalla kehittämiseen ja testaamiseen viisi toiminnan aluetta ja niiden seurantaan 15 indikaattoria. Toiminnan alueet olivat kulttuuritilat, kulttuuriavustukset, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö. Kuntien omaehtoiseen indikaattoreiden testaamiseen ja kehitystyöhön suunnattu raportti (Ruusuvirta, Saukkonen & Karttunen) julkaistiin 2013.

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Pasi Saukkonen

Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Kaisa Herranen

Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen (2011). Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen
vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta. Julkaisematon raportti 5.5.2011. Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.

Pasi Saukkonen ja Kaisa Herranen (2009). Kuntien kulttuuritoiminnan seuranta ja vaikutusten
arviointi: esiselvitys 21 kaupungista. Julkaisematon raportti 14.9.2009. Helsinki. Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.