Lapset ja media -hankkeiden arviointi (2011)

 

Lapset ja media -hankkeiden arviointiprojektissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön mediakasvatuslinjausten ja -toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tutkimus kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2005 - 2009 rahoittamiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneisiin mediakasvatushankkeisiin.

Projektissa arvioitiin kirjastojen mediakasvatus, Mediakasvatus.fi -portaali ja saamelaislasten mediakasvatushankkeet. Tutkimuksessa analysoitiin hankkeiden vaikuttavuutta, tilannetta tutkimushetkellä ja esitettiin kehittämisehdotuksia. Arviointi valmistui vuoden 2011 lopussa.

Projektista vastaa erikoistutkija, VTT Tarja Savolainen.

Lisää » Vähemmän »
Tarja Savolainen
Tarja Savolainen Erikoistutkija, VTT

Tutkijaprofiili »