Luova Suomi (2007-2011)

2007-2011

Cupore toimi vuosina 2007–2011 osatoteuttajana Luova Suomi -koordinaatiohankkeessa. Luova Suomi -hanke koordinoi opetusministeriön valtakunnallista, ESR-rahoitteista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa vuosina 2007–2013. Luova Suomi -hanketta hallinnoi Aalto-yliopisto, ja hankkeessa oli mukana laaja yhteistyökumppaneiden verkosto. Hankkeen osatoteuttajana toimi Cuporen ohella Luova Tampere -hanke.

Cuporen vastuulla Luova Suomi -hankkeessa oli luovien alojen kehittymistä tukevan tietoperustan vahvistaminen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Cuporen tehtäviin kuului olemassa olevan, luovia aloja koskevan tiedon kartoittaminen, analysointi ja kokoaminen sekä muut selvitystehtävät. Cupore kilpailutti ja teetti selvityksiä myös ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja tutkijaryhmillä. Lisäksi Cuporen asiantuntijat toimivat useiden ESR-rahoitteisten kehittämishankkeiden ohjausryhmien jäseninä.

Cuporen kartoitustyön ja tiedontuotannon aiheina olivat muun muassa luovia aloja ja alan yrittäjyyttä koskevat kansalliset ja kansainväliset strategiat ja politiikat, tukitoimet ja rahoitusmallit, uudet rakenteet, koulutus, ammattikuvat, hyvät käytännöt sekä luovia aloja koskevat tilastot, monitorointijärjestelmät ja trendit.

Hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja sekä luovia aloja koskevia uutisia julkaistiin Luovan Suomen verkkosivuilla. Selvitykset ja raportit ilmestyivät yhteisjulkaisuina Luovan Suomen julkaisusarjassa.

 

 

Lisää » Vähemmän »
Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Anu Oinaala
Anu Oinaala Tiedottaja, YTM. Työskentelen osa-aikaisesti ma-pe klo 9-15.

+358 50 463 5636 Tutkijaprofiili »

Ritva Mitchell
Ritva Mitchell Tutkimusjohtaja

Tutkijaprofiili »

Esimerkkejä Cuporen tiedontuotannosta:

Anu Oinaala. 2010. Iso-Britannian luovien alojen ohjelmat, strategiat ja selvitykset. Kommentoitu bibliografia. Luova Suomi -hanke ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Anu Oinaala. 2010. Iso-Britannian luovien alojen ohjelmat, strategiat ja selvitykset. Katsaus luoviin toimialoihin Iso-Britannian hallinnossa. Luova Suomi -hanke ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Anna Kanerva et al. 2009. Creative Industries Finland. Facts & Figures 2009. ISBN 978-952-67278-0-6.

Anu Oinaala. 2009. Suomen luovien alojen ohjelmat, strategiat ja selvitykset. Kommentoitu bibliografia. Luova Suomi -hanke ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Pohjoismaiset strategiat ja selvitykset, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Luovien alojen rahoitusmallit Iso-Britanniassa.

Esimerkkejä kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista.