Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive (2008-2011)

 

Toive-hankessa tuotettiin tutkimustietoa musiikkialan työelämässä tapahtuvista muutoksista sekä niistä aiheutuvista laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeiden muutoksista.

Hanke toteutettiin monimenetelmäisenä ja -vaiheisena tutkimuksena, jossa kohderyhminä olivat yhtäältä julkisin varoin toimivat musiikki-instituutiot, kuten orkesterit, musiikkioppilaitokset, yleissivistävä koululaitos sekä evankelis-luterilainen kirkko ja toisaalta monimuotoinen musiikkibisnes. Hanke toteutettiin 1.8.2008-31.3.2011 välisenä aikana.

Tutkimusmenetelminä hankkeessa olivat kyselyt, haastattelut ja case-analyysit innovatiivisista musiikkialan yrityksistä. Lisäksi tietoa tuotettiin tulevaisuusverstastyyppisissä seminaareissa, joissa informantteja olivat asiantuntijat musiikkialan työelämän eri segmenteistä, ja joiden pohjana on em. menetelmin tuotettu tutkimustieto.

Toive oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valtakunnallinen hanke Opetushallituksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-ohjelman työmarkkinoiden toimintaa edistävien hankkeiden toimintalinjalla. Hankkeen hallinnoijana toimi Sibelius-Akatemia, ja yhteistyökumppaneita olivat Metropolia AmmattikorkeakouluSuomen konservatorioliitto sekä Cupore. Cuporen tutkimusjohtaja Ritva Mitchell ohjasi Toive -hankkessa toteutettavaa tutkimusta.

Lisää » Vähemmän »
Ritva Mitchell

Tutkijaprofiili »

Lisätietoja Toive-hankkeen internetsivuilla

Myös hankkeessa toteutettavat kyselyt ja raportit julkaistaan hankkeen internetsivuilla.

Raportit Toive-hankkeen internetsivuilla