Suuren yleisön näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä (2019-2020)

Tutkimushankkeessa tarkastellaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Se on osa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Hanke toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana.

Teknologisen kehityksen myötä tekijänoikeuskysymykset koskettavat aiempaa selkeämmin suurta yleisöä. Tekijänoikeuden alaisia sisältöjä on laajasti saatavilla erilaisten internet-palveluiden kautta ja eri medioiden välityksellä. Eri tyyppisiä sisältöjä myös jaetaan internet-alustoilla ja itse tuotettuun sisältöön saatetaan liittää muiden teoksia. Digitaalisessa muodossa olevien sisältöjen käyttämiseen ja jakamiseen voi liittyä oikeudellista epävarmuutta.

Tutkimus koostuu usean erillisen aihepiirin tarkastelusta. Tietoa kerätään tekijänoikeusjärjestelmään liittyvistä näkemyksistä ja mielipiteistä, tekijänoikeustietämyksestä, sekä teosten luvallisesta ja luvattomasta käytöstä. Tutkimuksessa huomioidaan suuren yleisön rooli sekä teosten loppukäyttäjänä että uusien teosten luojana ja välittäjänä erityisesti internetissä.

Tutkimusaineiston keruu toteutetaan kyselymenetelmää käyttäen. Tavoitteena on tuottaa objektiivisesti analysoitua ja luotettavaa tietoa julkisen keskustelun taustaksi sekä poliittisen päätöksenteon tarpeisiin.

 

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö, KTM

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Tutkija, YTM

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Cupore järjesti tiistaina 9.6.2020 webinaarin, jossa esiteltiin tuoreita tutkimustuloksia suomalaisten tekijänoikeusjärjestelmää koskevista näkemyksistä ja sisältöjen käytöstä verkkoympäristössä.

Webinaarin teemoja:

  • Kuinka hyvin tekijänoikeus tunnetaan?
  • Millaista sisältöä käytetään digitaalisessa ympäristössä?
  • Kuinka yleistä on sisällön luvaton käyttö?
  • Mitkä ovat tyypillisimmät syyt luvattomalle käytölle?
  • Millaisia haasteita liittyy teosten luovaan jatkokäyttöön?
  • Kuinka hyväksyttävänä tekijänoikeusjärjestelmää pidetään kansalaisten keskuudessa?

Tallenne webinaarin esityksistä on katsottavissa Cuporen YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=e_JtnxrGUpI