Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena (2016-2018)

Vuosina 2016-2018 toteutetun hankkeen tavoitteena oli kehittää päätöksentekoa tukevaa tekijänoikeusjärjestelmän arviointi- ja analyysityötä Suomessa. Hanke perustui Cuporen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa (2009-2016) tehtyyn metodologiatyöhön.

Hankkeessa toteutettiin yleinen analyysi Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta pohjautuen Cuporessa aiemmin toteutettuun tutkimukseen sekä muodostettiin indikaattorijoukko Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan. Lisäksi arvioitiin järjestelmän toimivuutta hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta.

Tarkoituksena oli koota tietoa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän piirteistä ja tuottaa luotettava tietopohja järjestelmän toimivuudesta. Työn päämääränä oli edistää tekijänoikeusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisätä ymmärrystä järjestelmän toimivuudesta.

Lisää » Vähemmän »
Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Tutkija, YTM

Tutkijaprofiili »