Cultural and Creative Spillovers (2016-2017)

KUULTO ja Tampere Yhdessä

Spillover -tutkimus oli osa laajempaa kulttuurin vaikutuksia kartoittavaa kansainvälistä hanketta, jonka toteuttivat yhdessä taidetta ja kulttuuria sekä luovia aloja edistävät kumppanit Brittein saarilta ja Manner-Euroopasta (Arts Council England, ECCE – European Centre for Creative Economy, Arts Council Ireland, European Cultural Foundation, Creative Scotland, Creative England, ECBC – European Creative Business Network). Tutkimuksen taustalla vaikutti näiden kansainvälisten partnereiden tilaama raportti Cultural and Creative Spillovers in Europe (PDF), joka ilmestyi vuonna 2015. Se kartoitti Euroopassa viime vuosina toteutettuja kulttuurin ja luovien alojen vaikuttavuuteen keskittyneitä hankkeita ja niissä käytettyjä menetelmiä. Samalla raportti kokosi käsitteellistä pohjaa jatkotutkimukselle.

Kansainvälinen konsortio avasi tilaamansa raportin pohjalta kesäällä 2016 tutkimushaun Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe. Cuporen tutkimusryhmä osallistui hakuun yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja sai rahoituksen omalle tapaustutkimukselleen. Ryhmä hyödynsi kokemuksia ja aineistoa KUULTO-projektista, joka toimi eri puolilla Suomea vuosina 2011–2015 tavoitteenaan lisätä kulttuuriosallistumista sellaisissa kunnissa, joissa kulttuurin rahoituksen taso oli matala. Lisäksi Spillover -tutkimus analysoi Tampereen kaupungin toteuttaman ”Tampere Yhdessä” -hankkeen vaikutuksia ja vaikutusten syntymekanismeja. ”Tampere Yhdessä” oli EAKR-rahoitteinen ruohonjuuritason toimintaan keskittynyt kulttuurinen kehityshanke Tampereen kaupunginosissa vuosina 2008–2013.

Cuporen tavoitteena oli kehittää haastatteluiden, kontekstianalyysin, kyselyn sekä vuorovaikutteisten Delfoi-keskustelujen avulla kulttuuriprojektien vaikutusten tarkastelussa käytettävää arviointimallia. Olennainen osa kokonaisuutta oli vaikutusten arvionnin kehittäminen tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden ja KUULTO- sekä Tampere Yhdessä -projekteja toteuttamassa olleiden asiantuntijoiden kanssa.

Rahoitusta sai kevään haussa Cuporen ryhmän lisäksi kolme muuta ryhmää Puolasta, Hollannista ja Italiasta. Kaikki ryhmät keskittyivät erilaisin metodein erilaisiin tapauksiin, mutta jakoivat samalla yhteisen tavoitteen kulttuurin ja luovien alojen vaikuttavuuteen liittyvien menetelmien kehittämisestä. Kukin ryhmä teki myös menetelmiin liittyviä suosituksia. Kansainvälisen spillover-tutkimushankkeen loppuraportti ilmestyi huhtikuussa 2017.

Lue lisää Cultural and Creative Spillovers -projektin lähteenä toimineesta KUULTO-projektista:

Removing Barriers. Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research.


 

Lisää » Vähemmän »
Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Anita Kangas
Anita Kangas

Tutkijaprofiili »

Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe -hankkeen taustalla vaikutti vuonna 2015 ilmestynyt raportti Cultural and Creative Spillovers in Europe, joka kartoitti Euroopassa viime vuosina toteutettuja kulttuurin ja luovien alojen vaikuttavuuteen keskittyneitä hankkeita ja niissä käytettyjä menetelmiä:

https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/Cultural_creative_spillovers_in_Europe_full_report.pdf